GDPR-efterlevnad

Senast uppdaterad 4 september 2019

GDPR (General Data Protection Regulation) är en viktig lagstiftning som är utformad för att stärka och förenhetliga dataskyddslagarna för alla individer inom Europeiska unionen. Förordningen trädde i kraft och började tillämpas den 25 maj 2018.

I Am Sober har åtagit sig att följa GDPR.

Vi har vidtagit följande åtgärder för att uppfylla kraven:

  • Grundligt undersöka hur I Am Sober påverkas av GDPR - DONE
  • Utbilda all personal om GDPR - DONE
  • Skriva om vår integritetspolicy för att tydligt förklara vår roll som personuppgiftsansvarig - DONE
  • Undersöka alla I Am Sober's partners för att säkerställa att de också följer GDPR - DONE
  • Göra de nödvändiga ändringarna i våra interna processer och rutiner som krävs för att uppnå och upprätthålla efterlevnad av GDPR - DONE
  • Kommunicera den fullständiga efterlevnaden - DONE

Du kan läsa mer om hur vi använder data i vår integritetspolicy. Om du har några frågor eller funderingar kring vår efterlevnad av GDPR är du välkommen att kontakta oss på support@iamsober.com.

I Am Sober är en gratis app som hjälper dig att få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Hämta appen
Integritetspolicy
Användarvillkor
GDPR-efterlevnad
Media Kit