Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 30 juni 2023

 • Sekretess är grundläggande för nykterhet. *

Vilka uppgifter samlar vi in?

I Am Sober kan användas anonymt. För anonyma användare och icke-prenumeranter samlar vi i första hand in appanvändningsdata.

Alla frågor vi ställer är inte avsedda att vara personligt identifierbara. Vi kan be dig rapportera ditt:

 • Namn på beroende
 • Startdatum för din nykterhet
 • Frågor om hur det var att nå din milstolpe

När du konfigurerar appen ber vi uttryckligen om din tillåtelse att samla in dessa uppgifter.

Dessutom kan vi samla in kraschdata när appen kraschar som kan hjälpa oss att felsöka problem och förbättra appens kvalitet.

Kontouppgifter

För att skapa ett konto hos I Am Sober, ber vi dig att ge oss din e-postadress. Du kan också välja att skapa ett användarprofilfoto.

Vi samlar också in uppgifter som du ger oss när det gäller din interaktion med appen. Detta kan inkludera teknisk information som din IP-adress baserat på din plats, appversion eller enhetsplattform.

Kontouppgifter om du har en Sober Plus-prenumeration

När du prenumererar på Sober Plus tillhandahåller vi en backup med molndata. Detta innebär att all information du ger säkerhetskopieras säkert i molnet. Detta kan inkludera information som dina beroenden, startdatum, skäl till att hålla dig nykter, dagliga anteckningar etc. Detta kan innehålla känsliga personuppgifter om personliga hälsoproblem och/eller information relaterad till ditt förflutna, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd .

Communityuppgifter

Du kan också välja att dela din "story" med communityn när du når en milstolpe. Detta kan omfatta:

 • Användarnamnet du valt
 • Användarprofilfotot du laddat upp
 • Händelsetext och foton du laddat upp

All information som lämnas blir offentlig information. Du bör vara försiktig när du använder dessa och undvika att publicera personlig information.

Var lagras dessa uppgifter?

Uppgifterna som nämns ovan kommer att lagras säkert på Amazon Web Services ("AWS") i USA.

Vad gör vi med dessa uppgifter?

 • Appanvändningen och kontodata hjälper oss att förbättra användarupplevelsen för våra appar.
 • Vi använder anonymiserade bereondennamn, startdatum och frågor för att visa intressant statistik för våra appanvändare för att ge motivation för att nå sin nästa milstolpe.
 • Community-data visas på våra communitysidor.

Vi är inte ett dotterbolag till ett större företag som kan komma åt din information.

Vem delar ni denna information med?

Vi delar aldrig information med tredje parter utöver vad som krävs för att tjäna dig och vi kommer aldrig att dela någon av dessa uppgifter om det inte krävs enligt lag eller stämning.

Vi använder följande tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla följande processer:

Amazon Web Services https://aws.amazon.com/privacy/

Vi använder Amazon Web Services som en datalagringsleverantör och vi använder den för att lagra de uppgifter som anges ovan.

Google Analytics http://www.google.com/policies/privacy/

Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss förbättra användarupplevelsen för I Am Sober.

EmailOctopus https://emailoctopus.com/legal/privacy

Vi använder Email Octopus för att skicka kommunikation till användare som har valt att ta emot sådan kommunikation från oss. Den enda personliga information som vi delar med Email Octopus är din e-postadress.

RevenueCat https://www.revenuecat.com/privacy

Vi använder RevenueCat för att behandla våra prenumerationer. Den enda personliga information som RevenueCat samlar in är ett användar-ID för appen.

Vad gör ni med bilderna jag tar?

Vi använder din kamera och din enhets lagring för foton som du tar för olika uppgifter i appen (som att komma ihåg eller dela en milstolpe, din anledning till att hålla dig nykter eller ditt profilfoto, etc.). Dessa skickas till och lagras säkert på våra servrar.

Barnsäkerhet

När du installerar appen blir du ombedd att bekräfta att du är minst 18 år. Genom att använda appen bekräftar du för oss att du uppfyller detta krav.

Användarskydd

I Am Sober behandlar användaruppgifter med sekretess som en primär prioritet. All personlig information som du väljer att dela med oss överförs via Internet; varje överföring sker på egen risk. När vi har fått din dataöverföring följer vi HIPAA-kompatibla metoder för att förhindra obehörig åtkomst.

 • All användardata är säkrad med TLS.
 • I Am Sober använder Amazon Web Services (“AWS”) som vår leverantör av molntjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, applikationsservrar, databaser och ihållande lagring. Användardata krypteras under sändning och i vila när de flyter genom vår AWS-infrastruktur.
 • I Am Sober granskar strikt ändringar av vår applikationskod, såväl som till vår AWS-infrastruktur. Detta innebär automatiserade och manuella ansträngningar.
 • I Am Sober övervakar vår AWS-infrastruktur i ett försök att upptäcka eventuella försök till obehörig åtkomst.

Lagring av användardata

I Am Sober lagrar användardata under en period av vilken period du har uttryckt ett intresse för våra produkter eller tjänster, så länge du aktivt använder vår mobilapplikation och under sex år efter det så att vi kan svara på framtiden rättsliga förfaranden. All information som tillhandahålls av en användare via ett webbaserat formulär bevaras också under samma period. Användardata kan anonymt samlas under och efter denna tid för att hjälpa oss utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det är inte möjligt för en kund att identifieras individuellt från aggregerade eller härledda data.

Hur tar jag bort min information?

Du kan när som helst ta bort all information - inklusive dina milstolpehändelser och foton - via appen.

Om du vill att vi ska ta bort all information som är knuten till ditt konto kan du begära att vi gör det genom att e-posta oss till support@iamsober.com .

EU-medborgarrättigheter under GDPR

I Am Sober är en datakontrollant som har åtagit sig att följa GDPR som du kan läsa om här .

Du har rätt till att under vissa omständigheter:

 • Förses med en kopia av dina personuppgifter som innehas av oss.
 • Begära radering av dina personuppgifter som innehas av oss.
 • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter (medan vi till exempel verifierar eller undersöker dina problem med denna information).
 • Invända mot vidare behandling av dina personuppgifter, inklusive rätten att invända mot marknadsföring.
 • Begära att dina angivna personuppgifter flyttas till en tredje part.

Du kan när som helst utöva de rättigheter som anges ovan eller skicka oss frågor om GDPR-problem genom att kontakta oss på support@iamsober.com .

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, använder vi och/eller avslöjar den.

Om du har några frågor om våra policyer, skicka gärna ett e-postmeddelande till oss på support@iamsober.com .

I Am Sober är en gratis app som hjälper dig att få tillbaka kontrollen över ditt liv.