GDPR-efterlevnad

Senast uppdaterad 4 september 2019


GDPR (General Data Protection Regulation) är en viktig lagstiftning som är utformad för att stärka och förena lagar om dataskydd för alla individer inom EU. Förordningen trädde i kraft och verkställbar den 25 maj 2018.

I Am Sober har förbundit sig att vara i överensstämmelse med BRP.

Vi har vidtagit följande åtgärder för att vara kompatibla:

  • Undersöka noggrant hur I Am Sober påverkas av GDPR - CHECK
  • Utbilda all personal om GDPR - CHECK
  • Skriva om vår integritetspolicy för att tydligt förklara vår roll som en databehandlare - CHECK
  • Undersöka alla I Am Sobers partners för att se till att de också uppfyller GDPR - CHECK
  • Göra de ändringar som krävs i våra interna processer och procedurer som krävs för att uppnå och upprätthålla överensstämmelse med GDPR - CHECK
  • Kommunicera den fullständiga efterlevnaden - CHECK

Du kan läsa hur vi specifikt använder din data i vår sekretesspolicy. Om du har några frågor eller oro om vår GDPR-överensstämmelse, vänligen kontakta oss på support@iamsober.com.

I Am Sober är en gratis app som hjälper dig att få tillbaka kontrollen över ditt liv.