Szolgáltatás Feltételei

Utolsó frissítés szeptember 22, 2022

Feltételek

A jelen Használati feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat (együttesen: "Feltételek") leírja azokat a feltételeket, amelyek alapján az I Am Sober hozzáférést biztosít Önnek az iamsober.com weboldalhoz (a "weboldal") vagy az iOS és Android alkalmazásainkhoz (az "alkalmazások"), amelyekhez a jelen Feltételek kapcsolódnak vagy amelyekre hivatkoznak (együttesen: "Szolgáltatások").

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket, mivel azok jogi megállapodást képeznek az I Am Sober és Ön között.

A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY:

ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN FELTÉTELEKET; BETARTJA A FELTÉTELEKET; ÉS A LAKÓHELYE SZERINTI NAGYKORÚSÁGGAL RENDELKEZIK, ÉS EGYÉBKÉNT IS CSELEKVŐKÉPES A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE.

Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármelyikével, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor módosítsuk. A módosítások és pontosítások a weboldalon való közzétételük után azonnal hatályba lépnek. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk, itt értesítjük Önt a frissítésről. A Szolgáltatásoknak a hatálybalépés napját követő további használata a módosított Feltételek elfogadásának minősül. A módosított Feltételek hatályon kívül helyezik megállapodásaink, értesítéseink vagy a Feltételekről szóló nyilatkozataink minden korábbi változatát.

Nem orvosi eszköz

A Szolgáltatások, beleértve az összes orvosi vonatkozású információt, kizárólag tájékoztató jellegűek. Az I Am Sober nem szavatol vagy garantál semmilyen kezelést, terápiát, gyógyszert, eszközt, diagnózist, intézkedést, ajánlást vagy stratégiát, amely bármely szerző vagy más személy által a Szolgáltatásokon keresztül elérhető.

Nem tudunk továbbá semmilyen orvosi vonatkozású kérdésre sem az alkalmazásokon keresztül, sem e-mailben vagy más módon válaszolni.

AZ I AM SOBER SZOLGÁLTATÁSOK KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁLNAK, ÉS NEM HELYETTESÍTIK, ILLETVE NEM HELYETTESÍTIK A SZAKSZERŰ ORVOSI TANÁCSADÁST, DIAGNÓZIST VAGY KEZELÉST. NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL, NE KERÜLJE EL VAGY KÉSLELTESSE AZ ORVOSI TANÁCSOK BESZERZÉSÉT EGY KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓTÓL A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL OLVASOTTAK MIATT. NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT SÜRGŐSSÉGI ORVOSI SZÜKSÉGLETEKRE. HA ORVOSI VÉSZHELYZETET TAPASZTAL, AZONNAL HÍVJON EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERT ÉS A 911-ET.

Anyagok pontossága

A Szolgáltatásokban megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Nem garantáljuk, hogy a weboldalon vagy az alkalmazásokban található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A Szolgáltatásokban található anyagokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Nem vállalunk azonban kötelezettséget az anyagok frissítésére.

Külső linkek

A Szolgáltatások tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira, beleértve a közösségi médiát (együttesen "Kapcsolódó szolgáltatások"). A Kapcsolódó Szolgáltatások nem állnak az I Am Sober ellenőrzése alatt, és az I Am Sober nem felelős a Kapcsolódó Szolgáltatásokért, illetve a Kapcsolódó Szolgáltatásokon található információkért vagy anyagokért, illetve a Kapcsolódó Szolgáltatásokról érkező bármely átviteli formáért. A linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy az I Am Sober jóváhagyja a Kapcsolódó szolgáltatást, vagy bármilyen kapcsolatban áll a Kapcsolódó szolgáltatás üzemeltetőivel. Az I Am Sober nem vizsgálja, ellenőrzi vagy felügyeli a Kapcsolódó Szolgáltatásokat. Az I Am Sober kizárólag az Ön kényelme érdekében nyújt linkeket a Kapcsolódó Szolgáltatásokra. Ön saját felelősségére és a hivatkozott szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi irányelvek, felhasználási feltételek és egyéb jogi rendelkezések hatálya alá tartozóan lép be a hivatkozott szolgáltatásokba.

Alkalmazásfrissítések

Az I Am Sober időről időre, saját belátása szerint, frissítéseket fejleszthet és biztosíthat az Alkalmazásokhoz, amelyek tartalmazhatnak frissítéseket, hibajavításokat, javításokat és egyéb hibajavításokat és/vagy új funkciókat (együttesen: "Frissítések"). A frissítések bizonyos funkciókat és funkciókat módosíthatnak vagy teljes egészében törölhetnek. Ön elfogadja, hogy az I Am Sober nem köteles semmilyen Frissítést nyújtani, vagy továbbra is biztosítani vagy engedélyezni bizonyos funkciókat vagy funkciókat.

A mobileszköz beállításai alapján, amikor a mobileszköz csatlakozik az internethez, akkor vagy: (a) a Frissítések automatikusan letöltődnek és települnek; vagy (b) értesítést kaphat a rendelkezésre álló Frissítésekről, vagy felszólítást kaphat a Frissítések letöltésére és telepítésére.

Kérjük, haladéktalanul töltse le és telepítse az összes Frissítést. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Szolgáltatások egyes részei nem működnek megfelelően. Ön továbbá elfogadja, hogy minden Frissítés a Szolgáltatások részének tekintendő, és a jelen Feltételek valamennyi feltételének hatálya alá tartozik.

A Szolgáltatások használata

Jogosultság: A Szolgáltatások igénybevételéhez a lakóhelye szerinti nagykorúság vagy annál idősebb életkor szükséges. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti az I Am Sober felé, hogy a lakóhelyén legalább nagykorú.

Az Ön felelőssége: A Szolgáltatásokat kizárólag törvényes célokra használhatja. Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja az I Am Sober szervereit vagy hálózatait, vagy zavarhatja bármely más félnek a Szolgáltatások használatát és élvezetét.

Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatásokhoz, más felhasználók fiókjaihoz vagy az I Am Sober számítógépes rendszereihez vagy hálózataihoz hackeléssel, jelszó bányászattal vagy bármilyen más módon. A fentiek korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy nem bátoríthat, és vállalja, hogy nem engedi meg harmadik félnek, hogy:

  1. másolni, módosítani, adaptálni, lefordítani, visszafejteni, dekódolni vagy más módon megkísérelni a Szolgáltatások vagy az I Am Sober Tartalmak bármely részének levezetését vagy az azokhoz való hozzáférést;
  2. robot, pók, webhelykereső/kereső alkalmazás vagy más automatizált eszköz, folyamat vagy eszköz használata a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférésre, azok lekérdezésére, lekérdezésére vagy indexelésére;
  3. a Szolgáltatásokat (vagy a Szolgáltatások bármely funkcióját vagy funkcióját) bármilyen okból harmadik félnek bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni, eladni, allicencbe adni, átruházni, terjeszteni, közzétenni, átruházni vagy más módon hozzáférhetővé tenni;
  4. a Szolgáltatások részét képező weboldalak bármely részének újraformázása vagy bekeretezése; vagy
  5. egynél több Fiók létrehozása automatizált módon vagy hamis vagy csalárd módon.

A Szolgáltatások használatával kapcsolatos minden díj, illeték és egyéb költség kizárólag Önt terheli. Ha Ön okostelefonon, táblagépen vagy más mobileszközön keresztül fér hozzá és használja a Szolgáltatásokat, akkor Wi-Fi vagy egy részt vevő mobilszolgáltató vezeték nélküli szolgáltatásával kell rendelkeznie.

Nincs garancia

Az I Am Sober garantálja, hogy az I Am Sober érvényesen kötötte meg a jelen Feltételeket, és erre jogilag jogosult. Ön szavatolja, hogy érvényesen lépett be a jelen Feltételekbe, és rendelkezik az erre vonatkozó jogi felhatalmazással. A FENTIEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL A SZOLGÁLTATÁSOKAT "ÚGY, AHOGY VAN" ÉS "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" NYÚJTJUK, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. Az I Am Sober kifejezetten kizár mindenfajta garanciát és feltételt, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre, a jogsértésmentességre, a hibamentességre, a megszakítás nélküli használatra vonatkozó minden hallgatólagos garanciát, valamint minden olyan garanciát, amely a kereskedelmi forgalomból vagy a kereskedelmi szokásokból ered. Az I Am Sober nem vállal garanciát a Szolgáltatások pontosságára, teljességére, naprakészségére vagy megbízhatóságára vonatkozóan. Az I Am Sober nem garantálja, hogy (i) a Szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek, (ii) a Szolgáltatások működése megszakítás-, vírus- vagy hibamentes lesz, vagy (iii) a hibák kijavításra kerülnek. Az I Am Sober vagy ügynökei által szóban vagy írásban adott tanácsok nem jelentenek és nem is jelentenek garanciát.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, AMI AZT JELENTI, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

Felelősség korlátozása

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

AZ I AM SOBER KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS MÓDON ALAPUL-E, BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG, MÉG AKKOR IS, HA AZ I AM SOBER-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY FÉLNEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT TARTALOMRA VALÓ HAGYATKOZÁSÁT, VAGY AMELY A FELHASZNÁLÓNAK KÜLDÖTT VAGY TŐLE SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL, ILLETVE KÉSEDELMES TOVÁBBÍTÁSÁBÓL, A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ TÁVKÖZLÉSI KAPCSOLATOK MEGSZAKADÁSÁBÓL VAGY VÍRUSOKBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN GONDATLANSÁG, TERMÉSZETI CSAPÁS, HÁBORÚ, TERRORIZMUS, TÁVKÖZLÉSI HIBA, A SZOLGÁLTATÁSOK ELLOPÁSA VAGY MEGSEMMISÍTÉSE, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS OKOZTA.

HA A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT GARANCIAVÁLLALÁSI KIZÁRÁSOK VAGY FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK BÁRMELY OKBÓL NEM ALKALMAZHATÓK VAGY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐK, AKKOR AZ I AM SOBER MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A JELEN PONTBAN MEGHATÁROZOTT BÁRMILYEN TÍPUSÚ KÁRÉRT AZ ÖN ÁLTAL AZ I AM SOBERNEK A FELELŐSSÉGET KIVÁLTÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAP SORÁN FIZETETT TELJES DÍJ ÖSSZEGE ÉS 1000 DOLLÁR KÖZÜL A KISEBBIK ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

A fenti felelősségkizárás nem alkalmazható a vonatkozó jogszabályok által tiltott mértékben.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fenti felelősségkorlátozás, valamint a jelen Feltételek egyéb, felelősséget korlátozó rendelkezései alapvető feltételek, és hogy az I Am Sober nem lenne hajlandó megadni Önnek a jelen Feltételekben meghatározott jogokat, ha Ön nem egyezne bele a fenti felelősségkorlátozásba.

AMENNYIBEN ÖN KALIFORNIAI LAKOS, ÖN LEMOND A JOGAIRÓL A KALIFORNIAI POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1542. SZAKASZA ALAPJÁN, AMELY KIMONDJA, HOGY "AZ ÁLTALÁNOS FELMENTÉS NEM TERJED KI AZOKRA A KÖVETELÉSEKRE, AMELYEKRŐL A HITELEZŐ A FELMENTÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN NEM TUD VAGY NEM FELTÉTELEZI, HOGY A JAVÁRA FENNÁLLNAK, ÉS AMELYEK, HA ISMERTEK VOLNA, LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLTÁK VOLNA AZ ADÓSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁSÁT".

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja az I Am Sober-t és kapcsolt vállalkozásait, valamint azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és engedélyeseit minden olyan felelősségtől, beleértve a költségeket, kiadásokat, a kártalanításhoz való jog érvényesítésének költségeit, valamint bármely biztosítási szolgáltató és ügyvédi díjakat, amelyeket bármely harmadik fél az I Am Sober ellen indított, és amelyek a jelen Feltételek megsértéséből vagy a Szolgáltatások használatából erednek vagy azzal kapcsolatosak. Az I Am Sober fenntartja a jogot, hogy saját költségén átvegye a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely, a jelen kártalanítás tárgyát képező ügyben. Az I Am Sober előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem köthető olyan egyezség, amely érinti az I Am Sober jogait vagy kötelezettségeit.

Az I Am Sober vállalja, hogy kártalanítja Önt minden olyan közvetlen kárért, amely egy harmadik fél által indított perből, keresetből vagy eljárásból ered, vagy ahhoz kapcsolódik, amennyiben az ilyen közvetlen kár abból az állításból ered, hogy a Szolgáltatásoknak a jelen Feltételekkel összhangban történő használata sérti egy harmadik fél amerikai szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogát.

Elektronikus szerződéskötés

A Szolgáltatások használatának és/vagy a Szolgáltatásokra való regisztrációnak a megerősítő aktusa az Ön beleegyezését jelenti az I Am Soberrel való elektronikus szerződéskötéshez.

Földrajzi korlátozások

A Szolgáltatások székhelye az Egyesült Államokban, Washington államban található. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az Egyesült Államokon kívül nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, és hogy bizonyos személyek vagy bizonyos országok számára a hozzáférés nem jogszerű. Ha Ön az Egyesült Államokon kívülről fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, Ön felelős a helyi törvények betartásáért.

Megjegyzés: A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy lemond minden olyan követelésről vagy keresetről, amelyet egyébként az I Am Soberrel szemben az Egyesült Államokon kívüli joghatóságok törvényei alapján támaszthatna, és hogy az Ön kizárólagos tartózkodási helye és az alkalmazandó jog bármely jogvita esetén az Egyesült Államokban van, a 13. szakasz feltételeinek megfelelően.

Apple, Inc.

Ez a rendelkezés csak az I Am Sober App ("App") azon verziójára vonatkozik, amelyet az Apple, Inc. Ez a megállapodás az Ön és az I Am Sober közötti megállapodás. Az Apple nem vállal felelősséget az Alkalmazásért vagy az Alkalmazás tartalmáért, beleértve a szellemi tulajdon megsértésére, termékfelelősségre vagy arra vonatkozó állításokat, hogy az Alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az Apple nem vállal garanciát az Alkalmazás tekintetében, és nem köteles támogatást nyújtani az Alkalmazás tekintetében. Az Alkalmazással kapcsolatos minden igényt hozzánk kell intézni, nem pedig az Apple-hez. Az Alkalmazás használatának összhangban kell lennie az App Store szolgáltatási feltételeivel, és az Alkalmazást csak olyan iPhone vagy iPod készüléken használhatja, amely az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, az említett feltételek által megengedett módon. Abban az esetben, ha az App nem felel meg az itt meghatározott garanciának, Ön értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti Önnek az App vételárát. Az Apple a jelen Megállapodás harmadik fél kedvezményezettje, és jogosult a jelen Megállapodást Önnel szemben érvényesíteni.

Irányadó jog

E megállapodásra minden tekintetben Washington állam törvényei vonatkoznak, kivéve a jogválasztásra vagy a kollíziós jogra vonatkozó rendelkezéseket. A jelen Megállapodásból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy az Alkalmazással kapcsolatos bármely követelés vagy kereset esetén Ön visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy aláveti magát a Washington állambeli King megye bíróságainak kizárólagos joghatóságának. Ön lemond a joghatósággal, a helyszínnel vagy az alkalmatlan fórummal kapcsolatos kifogásokról az említett bíróságok bármelyikével szemben, amelyek joghatósággal rendelkeznek.

Adatvédelem

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megtudja, milyen információkat gyűjt az I Am Sober a Szolgáltatásokon keresztül, és hogyan dolgozzuk fel azokat.

Az I Am Sober Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak korlátozása nélkül, Ön tudomásul veszi, hogy az I Am Sober nem garantálja és nem is tudja garantálni, hogy a Szolgáltatások használata és/vagy az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül megadott információk bizalmasak vagy biztonságosak lesznek. A törvény által kifejezetten előírt esetek kivételével az I Am Sober nem felelős és nem tartozik felelősséggel Önnel szemben az Ön által tapasztalt adatvédelmi vagy biztonsági hiányosságokért. Ön felelős azért, hogy az Ön helyzetének és a Szolgáltatások tervezett használatának leginkább megfelelő óvintézkedéseket és biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Az I Am Sober fenntartja a jogot, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amelyet az I Am Sober szükségesnek tart bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, illetve a Személyes adatok és a Szolgáltatások biztonságának védelméhez.

Tartalmi jogok

Ön megtartja jogait minden olyan Tartalomhoz, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül küld, tesz közzé vagy jelenít meg. Ami az Öné, az az Öné - a Tartalma az Öné.

A Tartalomnak a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül történő beküldésével, közzétételével vagy megjelenítésével Ön világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes (allicencbe adási joggal rendelkező) engedélyt ad nekünk az ilyen Tartalom felhasználására, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiában vagy terjesztési módszerrel (az egyértelműség kedvéért ezek a jogok magukban foglalják például a kurátori, átalakítási és fordítási jogokat). Ez a licenc feljogosít minket arra, hogy az Ön Tartalmát a világ többi része számára is elérhetővé tegyük, és hogy mások is megtehessék ugyanezt.

Ön kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik, illetve megszerezte az összes olyan joggal, licenccel, hozzájárulással, engedéllyel, hatáskörrel és/vagy felhatalmazással, amely az itt megadott jogok megadásához szükséges az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalom tekintetében. Ön vállalja, hogy az ilyen Tartalom nem tartalmaz szerzői vagy egyéb tulajdonjogok alá eső anyagot, kivéve, ha rendelkezik a szükséges engedéllyel, vagy egyébként jogszerűen jogosult az anyag közzétételére és az I Am Sober számára a fent leírt engedély megadására.

Az I Am Sober egy ingyenes alkalmazás, amely segít visszaszerezni az irányítást az életedben.

Szerezd meg az alkalmazást
Adatvédelmi Irányelvek
Szolgáltatás Feltételei
GDPR megfelelőség
Sajtócsomag