Συμμόρφωση GDPR

Τελευταία ενημέρωση 4 Σεπτεμβρίου, 2019

Ο ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι μια σημαντική νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει και να ενοποιήσει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

ΤοI Am Sober δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

Έχουμε λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να συμμορφωθούμε:

  • Εξετάσαμε διεξοδικά πώς επηρεάζεται το I Am Sober από τον ΓΚΠΔ - ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ
  • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού σχετικά με τον ΓΚΠΔ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Επαναγράψαμε την Πολιτική απορρήτου μας για να εξηγήσουμε με σαφήνεια το ρόλο μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  • Διερεύνηση όλων των συνεργατών του I Am Sober για να διασφαλιστεί ότι είναι επίσης συμβατοί με τον GDPR - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  • Πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στις εσωτερικές μας διαδικασίες και διεργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Κοινοποίηση της πλήρους συμμόρφωσης - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μπορείτε να διαβάσετε πώς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα τα δεδομένα στην πολιτική απορρήτου μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τον ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@iamsober.com.

Το I Am Sober είναι μια δωρεάν εφαρμογή που σας βοηθά να αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο της ζωής σας.

Αποκτήστε την εφαρμογή
Πολιτική απορρήτου
Όροι Υπηρεσίας
Συμμόρφωση GDPR
Κιτ Τύπου