Termeni și condiții

Ultima actualizare 22 septembrie 2022

Termeni

Acest Acord privind condițiile de utilizare și Declarația noastră de confidențialitate (împreună, acești "Termeni") descriu termenii și condițiile în care I Am Sober vă oferă acces la site-ul web iamsober.com (denumit "site-ul web") sau la aplicațiile noastre pentru iOS și Android (denumite "aplicații") la care acești Termeni sunt legați sau la care se face referire (colectiv, "Serviciile").

Înainte de a accesa și de a utiliza Serviciile, vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece aceștia constituie un acord legal între I Am Sober și dumneavoastră.

PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR, AFIRMAȚI CĂ:

AȚI CITIT ȘI AȚI ÎNȚELES ACEȘTI TERMENI; VEȚI RESPECTA TERMENII; ȘI CĂ AVEȚI CEL PUȚIN VÂRSTA MAJORATULUI LEGAL ÎN LOCUL DE REȘEDINȚĂ ȘI CĂ AVEȚI COMPETENȚA LEGALĂ DE A ÎNCHEIA CONTRACTE.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site-ul web. În cazul în care efectuăm modificări materiale, vă vom notifica aici că a fost actualizată. Utilizarea în continuare a serviciilor după data intrării în vigoare constituie acceptarea de către dvs. a termenilor modificați. Termenii modificați înlocuiesc toate versiunile anterioare ale acordurilor, notificărilor sau declarațiilor noastre despre Termeni.

Nu este un dispozitiv medical

Serviciile, inclusiv toate informațiile de natură medicală, au doar un scop informativ. I Am Sober nu garantează și nu garantează niciun tratament, terapie, medicament, dispozitiv, diagnostic, acțiune, recomandare sau strategie a vreunui autor sau a altei persoane disponibile prin intermediul Serviciilor.

De asemenea, nu putem răspunde la nicio întrebare legată de medicină nici prin intermediul aplicațiilor, nici prin e-mail sau prin orice alt mijloc.

SERVICIILE I AM SOBRU AU DOAR SCOP INFORMATIV ȘI NU SUNT DESTINATE SĂ ÎNLOCUIASCĂ ȘI NICI NU ÎNLOCUIESC SFATUL, DIAGNOSTICUL SAU TRATAMENTUL MEDICAL PROFESIONIST. NU IGNORAȚI, NU EVITAȚI ȘI NU AMÂNAȚI OBȚINEREA DE SFATURI MEDICALE DE LA UN FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CALIFICAT DIN CAUZA A CEVA CE AȚI CITIT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. NU UTILIZAȚI SERVICIILE PENTRU NEVOI MEDICALE DE URGENȚĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ MEDICALĂ, APELAȚI IMEDIAT LA UN PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI LA 911.

Precizia materialelor

Materialele care apar pe Servicii pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Nu garantăm că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web sau din aplicațiile sale este exact, complet sau actual. Putem face modificări ale materialelor conținute în Servicii în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, nu ne asumăm niciun angajament de a actualiza materialele.

Legături externe

Serviciile pot conține linkuri către site-uri web și servicii ale unor terțe părți, inclusiv către rețelele de socializare (denumite colectiv "Servicii legate"). Serviciile legate nu se află sub controlul I Am Sober și I Am Sober nu este responsabil pentru Serviciile legate sau pentru orice informații sau materiale de pe sau orice formă de transmisie primită de la orice Serviciu legat. Includerea unui link nu implică aprobarea de către I Am Sober a Serviciului legat sau orice asociere cu operatorii Serviciului legat. I Am Sober nu investighează, nu verifică și nu monitorizează Serviciile legate. I Am Sober oferă linkuri către Serviciile legate doar pentru confortul dumneavoastră. Accesați Serviciile Legate pe propriul risc și sub rezerva politicilor de confidențialitate, a termenilor și condițiilor de utilizare și a altor prevederi legale aplicabile Serviciilor Legate.

Actualizări ale aplicației

I Am Sober poate, din când în când, la discreția sa exclusivă, să dezvolte și să furnizeze actualizări pentru Aplicații, care pot include actualizări, remedieri de erori, patch-uri și alte corecții de erori și/sau caracteristici noi (colectiv, "Actualizări"). Actualizările pot, de asemenea, să modifice sau să elimine în totalitate anumite caracteristici și funcționalități. Sunteți de acord că I Am Sober nu are nicio obligație de a furniza Actualizări sau de a continua să furnizeze sau să activeze anumite caracteristici sau funcționalități.

Pe baza setărilor dispozitivului dvs. mobil, atunci când dispozitivul dvs. mobil este conectat la internet, atunci fie: (a) Actualizările vor fi descărcate și instalate automat; fie (b) este posibil să primiți o notificare despre sau să vi se solicite să descărcați și să instalați Actualizările disponibile.

Vă rugăm să descărcați și să instalați cu promptitudine toate Actualizările. În caz contrar, este posibil ca anumite părți ale Serviciilor să nu funcționeze corespunzător. Sunteți de acord, de asemenea, că toate Actualizările vor fi considerate parte a Serviciilor și vor face obiectul tuturor termenilor și condițiilor din acești Termeni.

Utilizarea serviciilor

Eligibilitate: Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să aveți vârsta majoratului legal sau o vârstă mai mare în locul de reședință. Prin utilizarea Serviciilor, declarați pentru I Am Sober că aveți cel puțin vârsta majoratului în locul de reședință.

Responsabilitățile dumneavoastră: Puteți utiliza Serviciile numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza Serviciile în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta serverele sau rețelele I Am Sober sau interfera cu utilizarea și utilizarea Serviciilor de către orice altă parte.

Nu aveți voie să încercați să obțineți acces neautorizat la Servicii, la conturile altor utilizatori sau la sistemele sau rețelele de calculatoare ale I Am Sober prin piraterie, extragerea de parole sau prin orice alte mijloace. Fără a limita oricare dintre cele de mai sus, sunteți de acord că nu veți și sunteți de acord să nu încurajați sau să permiteți niciunei terțe părți să:

  1. să copiați, să modificați, să adaptați, să traduceți, să faceți inginerie inversă, să decodificați sau să încercați în alt mod să obțineți sau să obțineți acces la orice parte a Serviciilor sau a Conținutului I Am Sober;
  2. să utilizați un robot, un spider, o aplicație de căutare/recuperare a site-ului sau un alt dispozitiv, proces sau mijloc automatizat pentru a accesa, prelua, extrage sau indexa orice parte a Serviciilor;
  3. să închirieze, să dea în leasing, să împrumute, să vândă, să sublicențieze, să atribuie, să distribuie, să publice, să transfere sau să pună la dispoziție în alt mod Serviciile (sau orice caracteristici sau funcționalitate a Serviciilor) unei terțe părți, indiferent de motiv;
  4. reformatarea sau încadrarea oricărei părți a paginilor web care fac parte din Servicii; sau
  5. să creați mai mult de un Cont prin mijloace automate sau sub pretexte false sau frauduloase.

Sunteți singurul responsabil pentru toate taxele, tarifele și alte costuri legate de utilizarea Serviciilor. Dacă accesați și utilizați Serviciile de pe smartphone-ul, tableta sau alt dispozitiv mobil, trebuie să aveți servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii mobile participant.

Fără garanții

I Am Sober garantează că I Am Sober a încheiat în mod valabil acești Termeni și are puterea legală de a face acest lucru. Dumneavoastră garantați că ați încheiat în mod valabil acești Termeni și că aveți puterea legală de a face acest lucru. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ÎN MOD EXPRES MAI SUS, SERVICIILE SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. I Am Sober refuză în mod specific toate garanțiile și condițiile de orice fel, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu, neîncălcare, lipsă de defecte, utilizare neîntreruptă și toate garanțiile implicite din orice curs de tranzacționare sau utilizare comercială. I Am Sober nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet, actualitatea sau fiabilitatea oricăruia dintre Servicii. I Am Sober nu garantează că (i) Serviciile vor îndeplini cerințele dumneavoastră, (ii) funcționarea Serviciilor va fi neîntreruptă sau fără viruși sau erori sau (iii) că erorile vor fi corectate. Orice sfat oral sau scris furnizat de I Am Sober sau de agenții săi nu creează și nu va crea nicio garanție.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Limitarea răspunderii

UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIUL RISC.

I AM SOBER ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE RESPONSABILITATE, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE ACCESUL LA SAU DE UTILIZAREA SERVICIILOR, CHIAR DACĂ I AM SOBER A FOST AVERTIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCREDEREA ACORDATĂ DE ORICE PARTE ORICĂRUI CONȚINUT OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE APARE ÎN LEGĂTURĂ CU GREȘELI SAU OMISIUNI SAU ÎNTÂRZIERI ÎN TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE SAU DE LA UTILIZATOR, ÎNTRERUPERI ALE CONEXIUNILOR DE TELECOMUNICAȚII LA SERVICII SAU VIRUȘI, INDIFERENT DACĂ SUNT CAUZATE ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL DE NEGLIJENȚĂ, ACTE DE FORȚĂ MAJORĂ, RĂZBOI, TERORISM, DEFECȚIUNI ALE TELECOMUNICAȚIILOR, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT LA SERVICII.

DACĂ, DIN ORICE MOTIV, EXONERĂRILE DE GARANȚIE SAU LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE PREVĂZUTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE SUNT INAPLICABILE SAU INAPLICABILE DIN ORICE MOTIV, ATUNCI RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A I AM SOBER PENTRU ORICE TIP DE DAUNE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI DOCUMENT VA FI LIMITATĂ LA CEA MAI MICĂ DINTRE TAXELE TOTALE PLĂTITE DE DVS. CĂTRE I AM SOBER ÎN CELE ȘASE (6) LUNI CARE PRECED EVENIMENTUL CARE A DAT NAȘTERE RĂSPUNDERII ȘI 1.000 DE DOLARI.

Exonerarea de răspundere de mai sus nu se va aplica în măsura în care este interzisă de legea aplicabilă.

Recunoașteți și sunteți de acord că limitările de răspundere de mai sus, împreună cu celelalte prevederi din acești Termeni care limitează răspunderea, sunt termeni esențiali și că I Am Sober nu ar fi dispus să vă acorde drepturile prevăzute în acești Termeni dacă nu ați fi fost de acord cu limitările de răspundere de mai sus.

DACĂ SUNTEȚI REZIDENT ÎN CALIFORNIA, RENUNȚAȚI LA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECȚIUNEA 1542 DIN CODUL CIVIL AL CALIFORNIEI, CARE SPUNE CĂ "O ELIBERARE GENERALĂ NU SE EXTINDE LA PRETENȚIILE PE CARE CREDITORUL NU LE CUNOAȘTE SAU NU BĂNUIEȘTE CĂ EXISTĂ ÎN FAVOAREA SA LA MOMENTUL EXECUTĂRII ELIBERĂRII, CARE, DACĂ AR FI FOST CUNOSCUTE DE EL, AR FI AFECTAT ÎN MOD SUBSTANȚIAL ÎNȚELEGEREA SA CU DEBITORUL".

Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere I Am Sober și afiliații, precum și funcționarii, directorii, angajații, agenții și deținătorii de licențe ai acestora, de orice răspundere, inclusiv costurile, cheltuielile, costurile de aplicare a oricărui drept de despăgubire în temeiul prezentului document și orice furnizor de asigurări și onorariile avocaților aduse împotriva I Am Sober de către orice terță parte care rezultă din sau sunt legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau de utilizarea Serviciilor. I Am Sober își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care face obiectul despăgubirii în temeiul prezentului document. Nici o înțelegere care afectează drepturile sau obligațiile I Am Sober nu poate fi făcută fără aprobarea prealabilă scrisă a I Am Sober.

I Am Sober este de acord să vă despăgubească pentru orice daune directe pe care le suferiți ca urmare sau în legătură cu orice proces, acțiune sau procedură a unei terțe părți, în măsura în care astfel de daune directe rezultă dintr-o afirmație conform căreia utilizarea de către dvs. a Serviciilor în conformitate cu acești Termeni încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială a unei terțe părți din S.U.A..

Contractare electronică

Actul dumneavoastră afirmativ de a utiliza și/sau de a vă înregistra pentru Servicii constituie consimțământul dumneavoastră de a încheia acorduri cu I Am Sober în mod electronic.

Restricții geografice

Serviciile au sediul în statul Washington, în Statele Unite. Recunoașteți că este posibil să nu puteți accesa Serviciile în afara Statelor Unite și că accesul la acestea ar putea să nu fie legal pentru anumite persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Serviciile din afara Statelor Unite, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale.

Vă rugăm să rețineți: Prin acceptarea acestor Termeni, sunteți de acord în mod explicit că se renunță la orice pretenții sau acțiuni pe care le-ați putea avea împotriva I Am Sober în temeiul legilor din orice jurisdicție din afara Statelor Unite și că singura locație și legea aplicabilă pentru orice litigiu este în Statele Unite, în conformitate cu termenii Secțiunii 13.

Apple, Inc.

Această dispoziție se aplică numai în ceea ce privește versiunea aplicației I Am Sober ("Aplicația") utilizată pe dispozitivele Apple, Inc. Prezentul acord este un acord între dumneavoastră și I Am Sober. Apple nu are nicio responsabilitate pentru Aplicație sau pentru conținutul Aplicației, inclusiv în ceea ce privește pretențiile de încălcare a proprietății intelectuale, răspunderea pentru produs sau faptul că Aplicația nu este conformă cu legislația aplicabilă. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu oferă nicio garanție cu privire la Aplicație și nu are nicio obligație de a oferi asistență cu privire la Aplicație. Toate reclamațiile cu privire la Aplicație trebuie să ne fie adresate nouă și nu companiei Apple. Utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației trebuie să fie în conformitate cu Termenii de utilizare a App Store și puteți utiliza Aplicația numai pe un iPhone sau iPod pe care îl dețineți sau îl controlați, așa cum este permis de acești termeni. În cazul în care Aplicația nu este conformă cu garanția stabilită în prezentul document, puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție al Aplicației. Apple va fi o terță parte beneficiară a acestui Acord, având dreptul de a aplica acest Acord împotriva dumneavoastră.

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat în toate privințele de legile statului Washington, fără a se ține cont de alegerea legii sau de conflictul de legi. În cazul oricărei revendicări sau acțiuni din partea dvs. care decurge direct sau indirect din prezentul acord sau care are legătură cu aplicația, sunteți de acord în mod irevocabil să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor situate în King County, Washington. Renunțați la orice obiecții privind jurisdicția, locul de desfășurare sau forumul incomod pentru oricare dintre aceste instanțe care ar putea avea jurisdicție.

Confidențialitatea și protecția datelor

Vă rugăm să vă asigurați că citiți cu atenție Declarația noastră de confidențialitate pentru a afla despre informațiile pe care I Am Sober le colectează prin intermediul Serviciilor și despre modul în care le procesăm.

Fără a limita termenii Declarației de confidențialitate a I Am Sober, înțelegeți că I Am Sober nu garantează și nu poate garanta că utilizarea de către dvs. a Serviciilor și/sau informațiile furnizate de dvs. prin intermediul Serviciilor vor fi private sau sigure. Cu excepția cazurilor în care legea o cere în mod expres, I Am Sober nu este responsabil sau răspunzător față de dvs. pentru orice lipsă de confidențialitate sau securitate pe care o puteți experimenta. Sunteți responsabil pentru utilizarea măsurilor de precauție și de securitate cele mai potrivite pentru situația dumneavoastră și pentru utilizarea preconizată a Serviciilor. I Am Sober își rezervă dreptul de a dezvălui în orice moment orice informație pe care I Am Sober o consideră necesară pentru a satisface orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă sau pentru a proteja securitatea informațiilor personale și a serviciilor.

Drepturi de conținut

Vă păstrați drepturile asupra oricărui Conținut pe care îl trimiteți, publicați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciilor. Ceea ce este al dvs. este al dvs. - sunteți proprietarul Conținutului dvs.

Prin trimiterea, postarea sau afișarea Conținutului pe sau prin intermediul Serviciilor, ne acordați o licență mondială, neexclusivă, fără redevențe (cu dreptul de sublicență) de a utiliza, copia, reproduce, procesa, adapta, modifica, publica, transmite, afișa și distribui un astfel de conținut în toate mediile sau metodele de distribuție cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior (pentru claritate, aceste drepturi includ, de exemplu, curatoria, transformarea și traducerea). Această licență ne autorizează să punem Conținutul dvs. la dispoziția restului lumii și să permitem altora să facă același lucru.

Declarați și garantați că dețineți sau ați obținut toate drepturile, licențele, consimțămintele, permisiunile, puterea și/sau autoritatea necesare pentru a acorda drepturile acordate prin prezenta pentru orice Conținut pe care îl trimiteți, publicați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciilor. Sunteți de acord că un astfel de Conținut nu va conține materiale care fac obiectul drepturilor de autor sau al altor drepturi de proprietate, cu excepția cazului în care aveți permisiunea necesară sau aveți dreptul legal de a posta materialul și de a acorda I Am Sober licența descrisă mai sus.

I Am Sober este o aplicație gratuită care te ajută să recapeți controlul asupra vieții tale.

Obține aplicația
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții
Conformitatea cu RGPD
Kit pentru presă