תנאי השירות

עודכן לאחרונה ב-22 בספטמבר 2022

תנאים

הסכם תנאי שימוש זה והצהרת הפרטיות שלנו (יחד, "תנאים אלה") מתארים את התנאים וההגבלות שלפיהם I Am Sober מציעה לך גישה לאתר בכתובת iamsober.com ('האתר') או ל-iOS שלנו אפליקציות אנדרואיד ("האפליקציות") שאליהן מקושרים או מפנים תנאים אלה (ביחד, "השירותים").

לפני הגישה והשימוש בשירותים, אנא קרא תנאים אלה בעיון מכיוון שהם מהווים הסכם משפטי בין I Am Sober לבינך.

על ידי גישה ושימוש בשירותים, אתה מאשר כי:

קראת והבנת תנאים אלה; אתה תעמוד בתנאים; ואתה לפחות בגיל הרוב המשפטי במקום מגוריך ובדרך אחרת כשיר משפטית להתקשר בחוזים.

אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, אנא אל תשתמש בשירותים.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת. שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. אם נבצע שינויים מהותיים, נודיע לך כאן שהוא עודכן. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך התוקף מהווה את הסכמתך לתנאים המתוקנים. התנאים המתוקנים מחליפים את כל הגרסאות הקודמות של ההסכמים, ההודעות או ההצהרות שלנו לגבי התנאים.

לא מכשיר רפואי

השירותים, לרבות כל המידע הקשור לרפואה, מיועדים למטרות מידע בלבד. I Am Sober אינה מתחייבת או ערבה לכל טיפול, טיפול, תרופות, מכשיר, אבחון, פעולה, המלצה או אסטרטגיה של כל מחבר או אדם אחר הזמינים דרך השירותים.

אנחנו גם לא יכולים לענות על שאלות הקשורות לרפואה, דרך האפליקציות או באמצעות דואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר.

שירותי I AM Sober נועדו למטרות מידע בלבד ואינם נועדו כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, לאבחון או טיפול, וגם לא מחליף אותם. אין להתעלם, להימנע או לעכב קבלת ייעוץ רפואי מספק שירותי בריאות מוסמך בגלל משהו שאולי קראת דרך השירותים. אל תשתמש בשירותים לצורכי חירום רפואיים. אם אתה חווה מצב חירום רפואי, התקשר מייד לרופא ו-911.

דיוק החומרים

החומרים המופיעים בשירותים עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילום. איננו מתחייבים שכל אחד מהחומרים באתר או באפליקציות שלו מדויק, מלא או עדכני. אנו עשויים לבצע שינויים בחומרים הכלולים בשירותים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, איננו מתחייבים לעדכן את החומרים.

קישורים חיצוניים

השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי, לרבות מדיה חברתית (ביחד, "שירותים מקושרים"). השירותים המקושרים אינם בשליטת I Am Sober ו-I Am Sober אינה אחראית לשירותים מקושרים או לכל מידע או חומרים על או כל צורה של שידור המתקבלת מכל שירות מקושר. הכללת קישור אינה מעידה על אישור של I Am Sober לשירות המקושר או כל קשר עם מפעילי השירות המקושר. I Am Sober אינו חוקר, מאמת או מפקח על השירותים המקושרים. I Am Sober מספק קישורים לשירותים מקושרים לנוחיותך בלבד. אתה ניגש לשירותים המקושרים על אחריותך הבלעדית ובכפוף למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והוראות משפטיות אחרות החלות על השירותים המקושרים.

עדכוני אפליקציה

I Am Sober עשויה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפתח ולספק עדכונים עבור אפליקציות, שעשויים לכלול שדרוגים, תיקוני באגים, תיקוני שגיאה ותיקוני שגיאה אחרים ו/או תכונות חדשות (יחד, "עדכונים"). עדכונים עשויים גם לשנות או למחוק בשלמותם תכונות ופונקציונליות מסוימות. אתה מסכים כי ל-I Am Sober אין כל מחויבות לספק עדכונים כלשהם או להמשיך לספק או לאפשר תכונות או פונקציונליות מסוימת.

בהתבסס על הגדרות המכשיר הנייד שלך, כאשר המכשיר הנייד שלך מחובר לאינטרנט, אז או: (א) העדכונים יורדו ויתקנו באופן אוטומטי; או (ב) ייתכן שתקבל הודעה על או תתבקש להוריד ולהתקין עדכונים זמינים.

אנא הורד והתקן מיד את כל העדכונים. אם לא תעשה זאת, ייתכן שחלקים מהשירותים לא יפעלו כהלכה. בנוסף, אתה מסכים שכל העדכונים ייחשבו כחלק מהשירותים ובכפוף לכל התנאים וההגבלות של תנאים אלה.

שימוש בשירותים

זכאות: עליך להיות בגיל הבגרות החוקי ומעלה במקום מגוריך כדי להשתמש בשירותים. על ידי שימוש בשירותים, אתה מצהיר בפני I Am Sober שאתה לפחות בגיל הבגרות במקום מגוריך.

האחריות שלך: אתה רשאי להשתמש בשירותים למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל דרך העלולה להזיק, להשבית, להעמיס או לפגוע בשרתים או ברשתות של I Am Sober או להפריע לשימוש והנאה של כל גורם אחר מהשירותים.

אינך רשאי לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לשירותים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות המחשב או לרשתות של I Am Sober באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או כל אמצעי אחר. מבלי להגביל את כל האמור לעיל, אתה מסכים שלא תעשה ואתה מסכים לא לעודד או לאפשר לצד שלישי כלשהו:

  1. להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, לפענח או בכל דרך אחרת לנסות להפיק או לקבל גישה לכל חלק מהשירותים או תוכן אני מפוכח;
  2. להשתמש בכל רובוט, עכביש, יישום חיפוש/אחזור אתרים או מכשיר, תהליך או אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת, לאחזר, לגרד או להוסיף לאינדקס כל חלק מהשירותים;
  3. להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לתת רישיון משנה, להקצות, להפיץ, לפרסם, להעביר או להעמיד בכל דרך אחרת את השירותים (או כל תכונות או פונקציונליות של השירותים) לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא;
  4. לאתחל מחדש או למסגר כל חלק של דפי האינטרנט שהם חלק מהשירותים; או
  5. ליצור יותר מחשבון אחד באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא או הונאה.

אתה האחראי הבלעדי לכל חיובים, עמלות ועלויות אחרות הקשורות לשימוש בשירותים. אם אתה ניגש לשירותים ומשתמש בהם בטלפון החכם, בטאבלט או במכשיר נייד אחר, עליך לקבל שירות אלחוטי דרך Wi-Fi או ספק שירות סלולרי משתתף.

אי הכללת אחריות

I Am Sober מתחייב ש-I Am Sober נכנס בתוקף לתנאים אלה ויש לו את הסמכות המשפטית לעשות זאת. אתה מתחייב שהכנסת בתוקף לתנאים אלה ויש לך את הסמכות החוקית לעשות זאת. למעט כפי שסופק במפורש לעיל, השירותים ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם במשתמע. I Am Sober מתנער במפורש מכל האחריות והתנאים מכל סוג שהוא, לרבות כל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת, אי-הפרה, חופש מפגמים, שימוש ללא הפרעה וכל האחריות המשתמעת מכל מהלך של עסקה או שימוש של סַחַר. I Am Sober אינה מתחייבת לגבי הדיוק, השלמות, המטבע או המהימנות של כל אחד מהשירותים. I Am Sober אינה מתחייבת כי (i) השירותים יעמדו בדרישות שלך, (ii) תפעול השירותים יהיה ללא הפרעות או נקי מווירוסים או שגיאות או (iii) שגיאות יתוקנו. כל ייעוץ בעל פה או בכתב הניתן על ידי I Am Sober או סוכניה אינו מהווה ולא יוצר כל אחריות.

חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים אי הכללה של אחריות משתמעת, כלומר, ייתכן שחלק מההחרגות שלעיל או כולן לא יחולו עליך.

הגבלת אחריות

השימוש שלך בשירותים הוא על אחריותך.

אני מפוכח מתנער באופן ספציפי מכל אחריות, בין אם על בסיס חוזה, נזיקין, אחריות קפדנית או כל דבר אחר, לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד הנובע בשיתוף פעולה עם נגיד. מהשירותים, גם אם אני פיכח, הודיעו לי על האפשרות של נזקים כאלה, כולל אך לא מוגבל להסתמכות על ידי צד כלשהו על כל תוכן שהושג באמצעות השימוש בשירותים או בסביבה הקרובה, עיכובים במשלוח של, מידע למשתמש או ממנו, הפרעות בחיבורי טלקומוניקציה לשירותים או וירוסים, בין אם נגרמו בשלמותם ובין אם בחלקן ברשלנות, מעשי אלוהים, מלחמה, טרור, אסון, טרור, אסון, לא מורשה גישה לשירותים.

אם מסיבה כלשהי הוויתור על אחריות או מגבלות אחריות המפורטים בסעיף זה אינו ישים או בלתי ניתנים לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי האחריות המרבית של פיכח היא אחריות מרבית לאחריותו המרבית כאן הפחות מכלל העמלות ששולמו על ידך אני פיכח במהלך ששת (6) החודשים שקדמו לאירוע המעורר את החבות ו-$1,000.

הוויתור לעיל מאחריות לא יחול במידה האסורה על פי החוק החל.

אתה מאשר ומסכים כי מגבלות האחריות הנ"ל, יחד עם ההוראות האחרות בתנאים אלה המגבילות אחריות, הן תנאים חיוניים וכי I Am Sober לא יהיה מוכן להעניק לך את הזכויות המפורטות ב תנאים אלה אלא להסכמתך למגבלות האחריות לעיל.

אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר על זכויותיך ביחס לסעיף אזרחי של קליפורניה 1542, שאומר "שחרור כללי אינו מתרחב לתביעות שהנשי אינו מעניק להן אישור. טובת הנאה בעת ביצוע השחרור, אשר, אם היה ידוע על ידו, חייבת הייתה להשפיע באופן מהותי על ההסדר שלו עם החייב."

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק את I Am Sober ואת השותפים המסונפים שלהם ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים ובעלי הרישיון שלהם מכל אחריות, לרבות עלויות, הוצאות, עלויות של אכיפת כל זכות לשיפוי להלן וכל שכר טרחת ספק ביטוח ועורכי דין שהובאו נגד I Am Sober על ידי כל צד שלישי הנובע או קשורים להפרה שלך של תנאים אלה או השימוש בשירותים. I Am Sober שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקבל על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי להלן. אין לבצע הסדר המשפיע על הזכויות או החובות של I Am Sober ללא אישור מראש ובכתב של I Am Sober.

I Am Sober מסכים לשפות אותך בגין כל נזק ישיר שנגרם לך הנובע או קשור לכל תביעה, פעולה של הליכים על ידי צד שלישי, ככל שנזק ישיר כאמור נובע מתביעה שהשימוש שלך של השירותים בהתאם לתנאים אלה מפר את זכויות הפטנט, זכויות היוצרים או הסימן המסחרי של צד שלישי בארה"ב.

התקשרות אלקטרונית

הפעולה המתקנת שלך להשתמש ו/או להירשם לשירותים מהווה את הסכמתך להתקשר בהסכמים עם I Am Sober באופן אלקטרוני.

הגבלות גיאוגרפיות

השירותים מבוססים במדינת וושינגטון בארצות הברית. אתה מאשר כי ייתכן שלא תוכל לגשת לשירותים מחוץ לארצות הברית וכי ייתכן שהגישה אליהם לא תהיה חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתה ניגש לשירותים מחוץ לארצות הברית, אתה אחראי לציות לחוקים המקומיים.

שים לב: בהסכמתך לתנאים אלה, אתה מסכים במפורש שכל תביעות או פעולות שעשויות להיות לך אחרת נגד I Am Sober על פי החוקים של כל תחום שיפוט מחוץ לארצות הברית מוותרות בזאת ושהיא הבלעדית שלך המיקום והחוק החל על כל מחלוקת הם בארצות הברית בהתאם לתנאים של סעיף 13.

Apple בע"מ

הוראה זו חלה רק לגבי הגרסה של אפליקציית I Am Sober ("אפליקציה") המשמשת במכשירים של Apple, Inc. הסכם זה הוא הסכם בינך לבין I Am Sober. לאפל אין אחריות לאפליקציה או לתוכן של האפליקציה, לרבות בגין תביעות של הפרת קניין רוחני, אחריות למוצר או שהאפליקציה אינה תואמת את החוק החל. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, אפל אינה מספקת אחריות לגבי האפליקציה ואין לה מחויבות לספק תמיכה לגבי האפליקציה. כל התביעות בגין האפליקציה חייבות להיות מופנות אלינו ולא לאפל. השימוש שלך באפליקציה חייב להיות בהתאם לתנאים וההגבלות של App Store, ואתה רשאי להשתמש באפליקציה רק ​​באייפון או ב-iPod שבבעלותך או בשליטתך כפי שמותר בתנאים אלה. במקרה שהאפליקציה לא תתאים לאחריות המפורטת כאן, אתה רשאי להודיע ​​לאפל, ואפל תחזיר לך את מחיר הרכישה עבור האפליקציה. Apple תהיה מוטבת צד שלישי בהסכם זה עם הזכות לאכוף הסכם זה נגדך.

חוק מסדיר

הסכם זה יהיה כפוף מכל הבחינות על פי חוקי מדינת וושינגטון, בלעדי בחירת החוק או הוראות ניגוד החוקים. בכל תביעה או פעולה מצדך הנובעות במישרין או בעקיפין במסגרת הסכם זה או הקשורות ליישום, אתה מסכים באופן בלתי הפיך להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים במחוז קינג, וושינגטון. אתה מוותר על כל התנגדות שיפוטית, מקום או פורום לא נוח לכל אחד מבתי המשפט הללו שעשויים להיות להם סמכות שיפוט.

פרטיות והגנה על נתונים

אנא הקפד לקרוא בעיון את הצהרת הפרטיות שלנו כדי ללמוד על המידע ש-I Am Sober אוסף באמצעות השירותים וכיצד אנו מעבדים אותו.

מבלי להגביל את תנאי הצהרת הפרטיות של I Am Sober, אתה מבין ש- I Am Sober אינו מתחייב ואינו יכול להבטיח שהשימוש שלך בשירותים ו/או המידע שיסופק על ידך באמצעות השירותים יהיה פרטי או לבטח. למעט כפי שנדרש במפורש בחוק, I Am Sober אינה אחראית או אחראית כלפיך לכל חוסר פרטיות או אבטחה שאתה עלול לחוות. אתה אחראי לשימוש באמצעי הזהירות ובאמצעי האבטחה המתאימים ביותר למצבך ולשימוש המיועד שלך בשירותים. I Am Sober שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע כפי ש-I Am Sober רואה צורך לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית החלים או להגן על אבטחת המידע האישי והשירותים.

זכויות תוכן

אתה שומר על זכויותיך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעותם. מה ששלך הוא שלך - אתה הבעלים של התוכן שלך.

על ידי הגשה, פרסום או הצגת תוכן בשירותים או באמצעותם, אתה מעניק לנו רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים (עם הזכות לרישיון משנה) להשתמש, להעתיק, לשכפל, לעבד, להתאים, לשנות, לפרסם, לשדר, להציג ולהפיץ תוכן כזה בכל מדיה או שיטות הפצה המוכרות כעת או שפותחו מאוחר יותר (למען הבהירות, זכויות אלה כוללות, למשל, אצור, שינוי ותרגום). רישיון זה מאשר לנו להפוך את התוכן שלך לזמין לשאר העולם ולתת לאחרים לעשות את אותו הדבר.

אתה מצהיר ומתחייב שיש לך, או השגת, את כל הזכויות, הרישיונות, ההסכמות, ההרשאות, הסמכות ו/או הסמכות הדרושים להענקת הזכויות הניתנות כאן עבור כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעותם. אתה מסכים שתוכן כזה לא יכיל חומר הכפוף לזכויות יוצרים או לזכויות קנייניות אחרות, אלא אם יש לך הרשאה נדרשת או אם אתה זכאי בדרך אחרת לפרסם את החומר ולהעניק ל-I Am Sober את הרישיון המתואר לעיל.

I Am Sober היא אפליקציה חינמית שעוזרת לכם להשיג בחזרה קצת שליטה בחיים שלכם.

השיגו את האפליקציה
מדיניות הפרטיות
תנאי השירות
תאימות ל-GDPR
ערכת עיתונות