Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 13. prosince 2023

👉 Soukromí je základem střízlivosti.

Jaké údaje shromažďujeme?

Službu Jsem střízlivý lze používat anonymně. U anonymních uživatelů a uživatelů, kteří nejsou předplatiteli, shromažďujeme především údaje o používání aplikace.

Veškeré otázky, které klademe, nejsou určeny k osobní identifikaci. Můžeme vás požádat, abyste nahlásili své:

 • Jméno závislého
 • Datum začátku střízlivosti
 • Otázky z průzkumu týkající se dosažení vašeho milníku

Při nastavení aplikace vás výslovně požádáme o souhlas se shromažďováním těchto údajů.

Kromě toho můžeme při pádu aplikace shromažďovat údaje o pádech, které nám mohou pomoci při odstraňování problémů a zlepšování kvality aplikace.

Údaje o účtu

Chcete-li si vytvořit účet u služby I Am Sober, požádáme vás o poskytnutí vaší e-mailové adresy. Volitelně si také můžete vytvořit profilovou fotografii.

Budeme také shromažďovat údaje, které nám poskytnete ohledně vaší interakce s aplikací. Mohou to být technické informace, jako je vaše IP adresa na základě vaší polohy, verze aplikace nebo platformy zařízení.

Údaje o účtu s předplatným Sober Plus

Když si předplatíte službu Sober Plus, poskytujeme cloudové zálohování dat jako službu. To znamená, že veškeré vámi poskytnuté informace budou bezpečně zálohovány v cloudu. Může se jednat o informace, jako jsou vaše závislosti, data zahájení, důvody pro setrvání ve střízlivosti, denní poznámky atd. Může se jednat o citlivé osobní údaje o osobních zdravotních problémech a/nebo informace týkající se vašeho minulého, současného nebo budoucího fyzického či duševního zdravotního stavu.

Údaje o komunitě

Můžete se také rozhodnout, že se o svůj "příběh" podělíte s komunitou po dosažení určitého milníku. To může zahrnovat:

 • uživatelské jméno, které jste si zvolili
 • profilovou fotografii, kterou jste nahráli
 • Text příběhu a fotografii, kterou jste nahráli

Veškeré informace, které jsou v těchto oblastech zveřejněny, se stávají veřejnými informacemi. Při jejich používání byste měli být obezřetní a vyvarovat se zveřejňování jakýchkoli osobních informací.

Kde jsou tato data uložena?

Výše uvedené údaje budou bezpečně uloženy na Amazon Web Services ("AWS") v USA.

Co s těmito daty děláme?

 • Údaje o používání aplikací a účtů nám pomáhají zlepšovat uživatelský komfort našich aplikací.
 • Anonymizovaná jména závislostí, data zahájení a otázky průzkumu používáme k tomu, abychom uživatelům našich aplikací zobrazovali zajímavé statistiky a motivovali je k dosažení dalšího milníku.
 • Údaje o komunitě se zobrazují na našich komunitních stránkách.

Nejsme dceřinou společností větší korporace, která by měla přístup k vašim údajům.

S kým sdílíte tato data?

Nikdy nesdílíme informace s třetími stranami nad rámec těch, které jsou nutné k tomu, abychom vás mohli obsloužit, a nikdy nebudeme sdílet žádné z těchto údajů, pokud to nebude vyžadovat zákon nebo soudní obsílka.

K zajištění následujících procesů využíváme následující poskytovatele třetích stran:

Amazon Web Services
https://aws.amazon.com/privacy/

Službu Amazon Web Services používáme jako poskytovatele úložiště dat a používáme ji k bezpečnému ukládání výše uvedených údajů.

Google Analytics
http://www.google.com/policies/privacy/

Službu Google Analytics používáme, aby nám pomohla zlepšit uživatelský zážitek ze služby I Am Sober.

RevenueCat
https://www.revenuecat.com/privacy

Ke zpracování předplatného používáme službu RevenueCat. Jediné osobní údaje, které RevenueCat shromažďuje, je ID uživatele aplikace.

Co děláte s fotografiemi, které pořídím?

Váš fotoaparát a úložiště vašeho zařízení používáme pro fotografie, které pořídíte pro různé úkoly v aplikaci (například pro připomenutí nebo sdílení milníku, důvodu, proč jste zůstali střízliví, nebo vaší profilové fotografie atd.). Ty jsou odesílány a bezpečně ukládány na naše servery.

Bezpečnost dětí

Při nastavení aplikace budete požádáni o potvrzení, že je vám alespoň 16 let. Používáním aplikace nám potvrzujete, že tento požadavek splňujete. Pokud je vám méně než 18 let, potvrzujete, že jste před použitím této aplikace nebo před odesláním osobních údajů získali souhlas od svého rodiče nebo opatrovníka.

Ochrana uživatelských dat

Služba I Am Sober považuje ochranu osobních údajů uživatelů za prvořadý úkol. Veškeré osobní údaje, které se s námi rozhodnete sdílet, jsou přenášeny přes internet; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Po přijetí přenosu vašich údajů dodržujeme postupy v souladu s HIPAA, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

 • Veškerá uživatelská data jsou při přenosu zabezpečena pomocí protokolu TLS.
 • Společnost I Am Sober používá jako poskytovatele cloud computingu službu Amazon Web Services (dále jen "AWS"). To zahrnuje mimo jiné aplikační servery, databáze a trvalá úložiště. Uživatelská data jsou při průchodu naší infrastrukturou AWS šifrována při přenosu i v klidovém stavu.
 • Společnost I Am Sober přísně kontroluje úpravy našeho aplikačního kódu i naší infrastruktury AWS. To zahrnuje automatizované i manuální činnosti.
 • Společnost I Am Sober monitoruje naši infrastrukturu AWS ve snaze odhalit jakýkoli potenciální pokus o neoprávněný přístup.

Uchovávání uživatelských dat

Společnost I Am Sober uchovává uživatelské údaje po dobu, kdy jste projevili zájem o naše produkty nebo služby, po dobu, kdy aktivně používáte naši mobilní aplikaci, a ještě šest let poté, abychom mohli reagovat na případná budoucí soudní řízení. Po stejnou dobu jsou uchovávány také veškeré údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím webového formuláře. Údaje o uživatelích mohou být během této doby i po jejím uplynutí anonymně agregovány, aby nám pomohly rozvíjet a zlepšovat naše produkty a služby. Ze souhrnných nebo odvozených údajů není možné identifikovat jednotlivého zákazníka.

Jak mohu odstranit svá data?

Prostřednictvím aplikace můžete kdykoli odstranit všechny své informace - včetně milníkových příběhů a fotografií.

Pokud chcete, abychom odstranili všechny informace spojené s vaším účtem, můžete nás o to požádat e-mailem na adrese support@iamsober.com.

Práva občanů EU podle GDPR

Společnost I Am Sober je správcem údajů, který se zavázal dodržovat GDPR, o němž si můžete přečíst zde.

Za určitých okolností máte právo:

 • Na poskytnutí kopie vašich osobních údajů, které uchováváme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů, které máme v držení.
 • Požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (například po dobu, kdy budeme ověřovat nebo prošetřovat vaše pochybnosti ohledně těchto informací).
 • Vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti marketingu.
 • Požádat o přesunutí vámi poskytnutých osobních údajů k třetí straně.

Výše uvedená práva můžete kdykoli uplatnit nebo nám zaslat dotazy týkající se obav z porušení GDPR na adresu support@iamsober.com.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, neváhejte nám napsat na adresu support@iamsober.com.

I Am Sober je bezplatná aplikace, která vám pomůže získat zpět kontrolu nad svým životem.

Získat aplikaci
Zásady ochrany osobních údajů
Podmínky služby
Soulad s nařízením GDPR
Tisková sada