Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 30. června 2023

Soukromí je pro abstinenci zásadní.


Jaké údaje shromažďujeme?

I Am Sober lze použít anonymně. Pro anonymní a neregistrované uživatele primárně shromažďujeme údaje o používání aplikace.

Otázky, které klademe, nejsou určeny k osobní identifikaci. Můžeme vás požádat o následující údaje:

 • Název závislosti
 • Datum zahájení abstinence
 • Otázky z průzkumu týkající se dosažení milníku

Při nastavení aplikace vás výslovně požádáme o souhlas se shromažďováním těchto údajů.

Kromě toho můžeme při pádu aplikace shromažďovat údaje o pádech, které nám mohou pomoci při odstraňování problémů a zlepšování kvality aplikace.

Údaje o účtu

Chcete-li si vytvořit účet u služby I Am Sober, požádáme vás o poskytnutí vaší e-mailové adresy. Volitelně si také můžete vytvořit profilovou fotografii.

Budeme také shromažďovat údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší interakcí s aplikací. Může jít o technické informace, jako je vaše IP adresa na základě vaší polohy, verze aplikace nebo platforma zařízení.

Údaje o účtu s předplatným Sober Plus

Když si předplatíte službu Sober Plus, poskytujeme cloudové zálohování dat jako službu. To znamená, že veškeré vámi poskytnuté informace budou bezpečně zálohovány v cloudu. Může se jednat o informace, jako jsou vaše závislosti, data zahájení, důvody pro setrvání v abstinenci, denní poznámky atd. Může se jednat o citlivé osobní údaje o osobních zdravotních problémech a/nebo informace týkající se vašeho minulého, současného nebo budoucího fyzického či duševního zdravotního stavu.

Údaje o komunitě

Můžete se také rozhodnout, že se o svůj "příběh" podělíte s komunitou po dosažení určitého milníku. To může zahrnovat:

 • Uživatelské jméno, které jste si vybrali
 • Nahraná profilová fotografie
 • Text příběhu a nahraná fotografie

Veškeré informace, které jsou v těchto oblastech zveřejněny, se stávají veřejnými informacemi. Při jejich používání byste měli být opatrní a vyvarovat se zveřejňování jakýchkoli osobních údajů.

Kde jsou tato data uložena?

Výše uvedené údaje budou bezpečně uloženy na Amazon Web Services ("AWS") v USA.

Co s těmito daty děláme?

 • Údaje o používání aplikací a účtů nám pomáhají zlepšovat uživatelský komfort našich aplikací.
 • Používáme anonymizovaná jména závislostí, data zahájení a otázky z průzkumů k zobrazení zajímavých statistik uživatelům naší aplikace, abychom poskytli motivaci k dosažení jejich dalšího milníku.
 • Údaje o komunitě se zobrazují na našich komunitních stránkách.

Nejsme dceřinou společností větší korporace, která by měla přístup k vašim informacím.

S kým sdílíte tato data?

Nikdy nesdílíme informace s třetími stranami nad rámec těch, které jsou nutné k tomu, abychom vás mohli obsloužit, a nikdy nebudeme sdílet žádné z těchto údajů, pokud to nebude vyžadovat zákon nebo soudní obsílka.

K zajištění následujících procesů využíváme jako poskytovatele následující třetí strany:

Webové služby Amazon https://aws.amazon.com/privacy/

Jako poskytovatele datového úložiště používáme společnost Amazon Web Services, kterou využíváme k bezpečnému ukládání výše uvedených údajů.

Google Analytics http://www.google.com/policies/privacy/

Službu Google Analytics používáme k tomu, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí služby I Am Sober.

E-mailOctopus https://emailoctopus.com/legal/privacy

K zasílání sdělení uživatelům, kteří se k odběru takových sdělení od nás přihlásili, používáme službu Email Octopus. Jediné osobní údaje, které sdílíme s EmailOctopus, je vaše e-mailová adresa.

RevenueCat https://www.revenuecat.com/privacy

Ke zpracování předplatného používáme službu RevenueCat. Jediné osobní údaje, které RevenueCat shromažďuje, je ID uživatele aplikace.

Co děláte s fotografiemi, které pořídím?

Váš fotoaparát a úložiště vašeho zařízení používáme pro fotografie, které pořídíte pro různé úkoly v aplikaci (například pro připomenutí nebo sdílení milníku, důvodu, proč abstinujete, nebo vaší profilové fotografie atd.). Ty jsou odesílány a bezpečně ukládány na naše servery.

Bezpečnost dětí

Po nastavení aplikace budete požádáni o potvrzení, že je vám alespoň 18 let. Používáním aplikace nám potvrzujete, že tento požadavek splňujete.

Ochrana uživatelských dat

I Am Sober považuje ochranu osobních údajů uživatelů za prvořadý úkol. Veškeré osobní údaje, které se s námi rozhodnete sdílet, jsou přenášeny přes internet; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Po přijetí vašich přenesených dat dodržujeme postupy v souladu s HIPAA, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

 • Všechna uživatelská data jsou při přenosu zabezpečena pomocí protokolu TLS.
 • Společnost I Am Sober používá jako poskytovatele cloud computingu službu Amazon Web Services ("AWS"). To zahrnuje mimo jiné aplikační servery, databáze a trvalá úložiště. Uživatelská data jsou při průchodu naší infrastrukturou AWS šifrována při přenosu i v klidovém stavu.
 • Společnost I Am Sober přísně kontroluje úpravy našeho aplikačního kódu i infrastruktury AWS. To zahrnuje automatizovanou i manuální činnosti.
 • Společnost I Am Sober monitoruje naši infrastrukturu AWS ve snaze odhalit jakýkoli potenciální pokus o neoprávněný přístup.

Uchovávání uživatelských dat

Společnost I Am Sober uchovává uživatelské údaje po dobu, kdy jste projevili zájem o naše produkty nebo služby, po dobu, kdy aktivně používáte naši mobilní aplikaci, a ještě šest let poté, abychom mohli reagovat na případná budoucí soudní řízení. Po stejnou dobu jsou uchovávány také veškeré údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím webového formuláře. Údaje o uživatelích mohou být během této doby i po jejím uplynutí anonymně shromažďovány, aby nám pomohly rozvíjet a zlepšovat naše produkty a služby. Ze souhrnných nebo odvozených údajů není možné identifikovat jednotlivého zákazníka.

Jak mohu odstranit svá data?

Prostřednictvím aplikace můžete kdykoli odstranit všechny své informace - včetně milníkových příběhů a fotografií.

Pokud chcete, abychom odstranili všechny informace spojené s vaším účtem, můžete nás o to požádat e-mailem na adrese support@iamsober.com.

Práva občanů EU podle GDPR

Společnost I Am Sober je správcem údajů, který se zavázal dodržovat GDPR, o němž si můžete přečíst zde.

Za určitých okolností máte následující právo:

 • Chcete-li získat kopii svých osobních údajů, které uchováváme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů, které máme k dispozici.
 • Požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (například po dobu, kdy budeme ověřovat nebo prošetřovat vaše obavy ohledně těchto informací).
 • Vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti marketingu.
 • Požádat o přesunutí poskytnutých osobních údajů třetí straně.

Výše uvedená práva můžete kdykoli uplatnit nebo nám zaslat dotazy týkající se GDPR na adresu support@iamsober.com.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad, napište nám na adresu support@iamsober.com.

I Am Sober je bezplatná aplikace, která vám pomůže získat zpět kontrolu nad svým životem.