Soulad s nařízením GDPR

Poslední aktualizace 4. září 2019


GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je důležitý právní předpis, který má posílit a sjednotit zákony o ochraně osobních údajů pro všechny osoby v Evropské unii. Nařízení nabylo účinnosti a vymahatelnosti 25. května 2018.

I Am Sober se zavazuje dodržovat GDPR.

Podnikli jsme následující kroky, abychom byli v souladu s předpisy:

  • Důkladné prověření, jaký dopad má GDPR na I Am Sober - SPLNĚNO
  • Vzdělávání všech zaměstnanců o GDPR - SPLNĚNO
  • Přepracování našich zásad ochrany osobních údajů tak, aby jasně vysvětlovaly naši roli správce údajů - SPLNĚNO
  • Prověření všech partnerů společnosti I Am Sober, zda jsou také v souladu s GDPR - SPLNĚNO
  • Provedení požadované změny v našich interních procesech a postupech, které jsou nutné k dosažení a udržení souladu s GDPR - SPLNĚNO
  • Sdělení úplného souladu - SPLNĚNO

V našich zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst, jak konkrétně údaje používáme. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně dodržování GDPR, obraťte se na nás na adrese support@iamsober.com.

I Am Sober je bezplatná aplikace, která vám pomůže získat zpět kontrolu nad svým životem.