Termeni și condiții

Ultima actualizare 22 septembrie 2022

Termeni

Acest Acord privind condițiile de utilizare și Declarația noastră de confidențialitate (împreună, acești „Termeni”) descriu termenii și condițiile conform cărora I Am Sober vă oferă acces la site-ul web iamsober.com (denumit „site-ul web”) sau la aplicațiile noastre pentru iOS și Android (denumite „aplicațiile”) la care se referă acești Termeni sau la care se face referire (colectiv denumite „Serviciile”).

Înainte de a accesa și utiliza Serviciile, vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece aceștia constituie un acord legal între dvs. și I Am Sober.

PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR, AFIRMAȚI CĂ:

AȚI CITIT ȘI ÎNȚELES ACEȘTI TERMENI; VEȚI RESPECTA TERMENII; ȘI AVEȚI MINIM VÂRSTA LEGALĂ A MAJORATULUI SPECIFICĂ LOCULUI DVS. DE REȘEDINȚĂ ȘI AVEȚI DE ASEMENEA CAPACITATEA LEGALĂ DE A ÎNCHEIA CONTRACTE.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site-ul web. În cazul în care efectuăm modificări materiale, vă vom notifica aici în legătură cu actualizarea. Utilizarea în continuare a serviciilor după data intrării în vigoare constituie acceptarea de către dvs. a termenilor modificați. Termenii modificați înlocuiesc toate versiunile anterioare ale acordurilor, notificărilor sau declarațiilor noastre în legătură cu Termenii.

Nu este un dispozitiv medical

Serviciile, inclusiv toate informațiile de natură medicală, au doar un scop informativ. I Am Sober nu garantează și nu raspunde de niciun fel de tratament, terapie, medicament, dispozitiv, diagnostic, acțiune, recomandare sau strategie a niciunui autor sau altei persoane disponibile prin intermediul Serviciilor.

De asemenea, nu putem răspunde la nicio întrebare de natură medicală, nici prin intermediul aplicațiilor, nici prin e-mail sau prin orice alt mijloc.

SERVICIILE I AM SOBER AU DOAR UN SCOP INFORMATIV ȘI NU SUNT DESTINATE SĂ ÎNLOCUIASCĂ ȘI NICI NU ÎNLOCUIESC SFATUL, DIAGNOSTICUL SAU TRATAMENTUL MEDICAL PROFESIONIST. NU IGNORAȚI, NU EVITAȚI ȘI NU AMÂNAȚI PRIMIREA DE SFATURI MEDICALE DE LA UN FURNIZOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ CALIFICAT DIN CAUZA A CEVA CE AȚI CITIT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. NU UTILIZAȚI SERVICIILE PENTRU NEVOI MEDICALE DE URGENȚĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ MEDICALĂ, APELAȚI IMEDIAT LA UN PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI LA 112.

Precizia materialelor

Materialele care apar în Servicii pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Nu garantăm că absolut toate materialele de pe site-ul web sau din aplicații sunt precise, complete sau actuale. Putem face modificări ale materialelor conținute în Servicii în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, nu ne asumăm niciun angajament de a actualiza materialele.

Legături externe

Serviciile pot conține linkuri către site-uri web și servicii ale unor terți, inclusiv către rețelele de socializare (denumite colectiv „Servicii conexe”). Serviciile conexe nu se află sub controlul I Am Sober și I Am Sober nu este responsabil pentru Serviciile conexe sau pentru orice informații sau materiale de pe sau orice formă de transmitere primite din partea unui Serviciu conex. Includerea unui link nu implică aprobarea de către I Am Sober a Serviciului conex sau orice asociere cu operatorii Serviciului conex. I Am Sober nu investighează, nu verifică și nu monitorizează Serviciile conexe. I Am Sober oferă linkuri către Serviciile conexe doar pentru confortul dvs. Accesați Serviciile conexe pe propriul risc și sub rezerva politicilor de confidențialitate, a termenilor și condițiilor de utilizare și a altor prevederi legale aplicabile Serviciilor conexe.

Actualizări ale aplicației

I Am Sober poate din când în când, la discreția sa, să dezvolte și să furnizeze actualizări pentru Aplicații, care pot include îmbunătățiri, remedieri ale erorilor, retușuri și alte corecții ale erorilor și/sau caracteristici noi (denumite colectiv „Actualizări”). Actualizările pot, de asemenea, să modifice sau să șteargă în întregime anumite caracteristici și funcționalități. Sunteți de acord că I Am Sober nu are obligația de a furniza actualizări sau de a continua să furnizeze sau să activeze anumite caracteristici sau funcționalități.

În funcție de setările dispozitivului dvs. mobil, atunci când dispozitivul este conectat la internet, fie: (a) Actualizările vor fi descărcate și instalate automat; fie (b) este posibil să primiți o notificare sau să vi se solicite să descărcați și să instalați Actualizările disponibile.

Vă rugăm să descărcați și să instalați imediat toate actualizările. În caz contrar, este posibil ca anumite părți ale Serviciilor să nu funcționeze corespunzător. Sunteți de asemenea de acord că toate Actualizările vor fi considerate parte a Serviciilor și vor fi supuse tuturor termenilor și condițiilor din acești Termeni.

Utilizarea serviciilor

Eligibilitate: Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să aveți vârsta majoratului specifică locului de reședință sau o vârstă mai mare. Prin utilizarea Serviciilor, declarați către I Am Sober că aveți cel puțin vârsta majoratului specifică locului de reședință.

Responsabilitățile dvs.: Puteți utiliza Serviciile numai în scopuri în conformitate cu legea. Nu puteți utiliza Serviciile în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta serverele sau rețelele I Am Sober sau afecta modul în care orice altă parte utilizează sau se bucură de Servicii.

Nu puteți încerca să obțineți acces neautorizat la Servicii, la Conturile altor utilizatori sau la sistemele sau rețelele de calculatoare ale I Am Sober prin pirataj informatic, extragerea de parole sau prin orice alte mijloace. Fără limitare la cele de mai sus, sunteți de acord că nu veți face și nu veți încuraja sau permite oricărei terțe părți următoarele acțiuni:

  1. copierea, modificarea, adaptarea, traducerea, folosirea ingineriei inverse, decodarea sau încercarea de a primi sau obține acces la orice parte a Serviciilor sau Conținutului I Am Sober;
  2. utilizarea oricărui tip de robot, păianjen, aplicație de căutare/regăsire a site-ului sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru a accesa, prelua, îndepărta sau indexa orice parte a Serviciilor;
  3. închirierea, luarea în leasing, împrumutul, vânzarea, sublicențierea, cesionarea, distribuirea, publicarea, transferul sau punerea în alt mod la dispoziția oricărei terțe părți Serviciile (sau orice caracteristici sau funcționalități ale Serviciilor) din orice motiv;
  4. reformatarea sau încadrarea oricărei părți a paginilor web care fac parte din Servicii; sau
  5. crearea mai multor Conturi prin mijloace automate sau sub pretexte false sau frauduloase.

Sunteți singurul responsabil pentru toate taxele, tarifele și alte costuri legate de utilizarea Serviciilor. Dacă accesați și utilizați Serviciile de pe smartphone, tabletă sau un alt dispozitiv mobil, trebuie să aveți activate servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii mobile participant.

Fără garanții

I Am Sober garantează că I Am Sober a încheiat în mod valabil acești Termeni și are puterea legală de a face acest lucru. Dvs. garantați că ați încheiat în mod valabil acești Termeni și că aveți puterea legală de a face acest lucru. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ÎN MOD EXPRES MAI SUS, SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. I Am Sober refuză în mod specific toate garanțiile și condițiile de orice fel, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare unui anumit scop, titlu, neîncălcare, lipsă de defecte, utilizare neîntreruptă și toate garanțiile implicite din orice curs de tranzacționare sau utilizare comercială. I Am Sober nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet, actualitatea sau fiabilitatea oricăruia dintre Servicii. I Am Sober nu garantează că (i) Serviciile vor satisface cerințele dvs., (ii) funcționarea Serviciilor va fi neîntreruptă sau fără viruși sau erori sau (iii) că erorile vor fi corectate. Orice sfat oral sau scris furnizat de I Am Sober sau de agenții săi nu creează și nu va crea nicio garanție.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

Limitarea răspunderii

UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

I AM SOBER, ÎN MOD EXPRES, NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA, INDIFERENT CĂ ESTE VORBA DE TERMENII STIPULAȚI ÎN CONTRACT, PREJUDICII, RESPONSABILITATE LIMITATĂ SAU ALTFEL, PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, DERIVATE SAU SPECIALE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE ACCESUL LA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, CHIAR DACĂ I AM SOBER A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCREDEREA ACORDATĂ DE ORICE PARTE ORICĂRUI CONȚINUT OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SAU CARE APARE ÎN LEGĂTURĂ CU GREȘELI SAU OMISIUNI SAU ÎNTÂRZIERI ÎN TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE SAU DE LA UTILIZATOR, ÎNTRERUPERI ALE CONEXIUNILOR DE TELECOMUNICAȚII LA SERVICII SAU VIRUȘI, INDIFERENT DACĂ SUNT CAUZATE ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL DE NEGLIJENȚĂ, ACTE DE FORȚĂ MAJORĂ, RĂZBOI, TERORISM, DEFECȚIUNI ALE SISTEMELOR DE TELECOMUNICAȚII, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT LA SERVICII.

DACĂ, DIN ORICE MOTIV, EXONERĂRILE DE GARANȚII SAU LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE PREVĂZUTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE SUNT NAPLICABILE DIN ORICE MOTIV, ATUNCI RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A I AM SOBER PENTRU ORICE TIP DE DAUNE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI DOCUMENT VA FI LIMITATĂ LA CEA MAI MICĂ DINTRE TAXELE TOTALE PLĂTITE DE DVS. CĂTRE I AM SOBER ÎN CELE ȘASE (6) LUNI CARE PRECED EVENIMENTUL CARE A DAT DUS LA ASUMAREA RĂSPUNDERII ȘI 1.000 $.

Exonerarea de răspundere de mai sus nu se va aplica în măsura în care este interzisă de legislația aplicabilă.

Recunoașteți și sunteți de acord că limitările privind răspunderea de mai sus, împreună cu celelalte prevederi din acești Termeni care limitează răspunderea, sunt termeni esențiali și că I Am Sober nu ar fi dispus să vă acorde drepturile prevăzute în acești Termeni dacă nu ați fi fost de acord cu limitările privind răspunderea de mai sus.

DACĂ SUNTEȚI REZIDENT AL CALIFORNIEI, RENUNȚAȚI LA DREPTURILE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECȚIUNEA 1542 DIN CODUL CIVIL AL CALIFORNIEI, CARE PREVEDE CĂ „O EXONERARE GENERALĂ NU SE EXTINDE LA PRETENȚIILE PE CARE CREDITORUL NU LE CUNOAȘTE SAU NU BĂNUIEȘTE CĂ EXISTĂ ÎN FAVOAREA SA LA MOMENTUL EXECUTĂRII ELIBERĂRII, CARE, DACĂ AR FI FOST CUNOSCUTE DE EL, AR FI AFECTAT ÎN MOD SEMNIFICATIV ÎNȚELEGEREA SA CU DEBITORUL.”

Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere I Am Sober și afiliații, precum și funcționarii, directorii, angajații, agenții și deținătorii de licențe ai acestora, de orice răspundere, inclusiv costurile, cheltuielile, costurile de aplicare a oricărui drept de despăgubire în temeiul prezentului document și orice furnizor de asigurări și onorariile avocaților împotriva I Am Sober de către orice terță parte care rezultă din sau are legătură cu încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau de utilizarea Serviciilor. I Am Sober își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care face obiectul despăgubirii în temeiul prezentului document. Nicio înțelegere care afectează drepturile sau obligațiile I Am Sober nu poate fi făcută fără aprobarea prealabilă scrisă a I Am Sober.

I Am Sober este de acord să vă despăgubească pentru orice daune directe pe care le suferiți ca urmare sau în legătură cu orice proces, acțiune sau procedură a unei terțe părți, în măsura în care astfel de daune directe rezultă dintr-o afirmație conform căreia utilizarea de către dvs. a Serviciilor în conformitate cu acești Termeni încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială a unei terțe părți din SUA.

Contractare electronică

Actul dvs. afirmativ de a utiliza și/sau de a vă înregistra la Servicii constituie consimțământul dvs. de a încheia acorduri cu I Am Sober în mod electronic.

Restricții geografice

Serviciile au sediul în statul Washington, în Statele Unite. Înțelegeți că este posibil să nu puteți accesa Serviciile în afara Statelor Unite și că accesul la acestea ar putea să nu fie legal pentru anumite persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Serviciile din afara Statelor Unite, sunteți responsabil de respectarea legilor locale.

De reținut: Prin acceptarea acestor Termeni, sunteți de acord în mod explicit să renunțați la orice pretenții sau acțiuni pe care le-ați putea avea sau intenta împotriva I Am Sober în temeiul legilor din orice jurisdicție din afara Statelor Unite și că singura locație și lege aplicabilă pentru orice litigiu este în Statele Unite, în conformitate cu termenii din secțiunea 13.

Apple, Inc.

Această prevedere se aplică numai pentru versiunea aplicației I Am Sober („Aplicația”) utilizată pe dispozitivele Apple, Inc. Acest acord este un acord între dvs. și I Am Sober. Apple nu are nicio responsabilitate privind aplicația sau conținutul aplicației, inclusiv în ceea ce privește reclamațiile privind încălcarea proprietății intelectuale, răspunderea pentru produse sau că aplicația nu este conformă cu legislația aplicabilă. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu oferă nicio garanție cu privire la Aplicație și nu are obligația de a oferi asistență în ceea ce privește Aplicația. Toate revendicările cu privire la aplicație trebuie să fie îndreptate către noi și nu către Apple. Utilizarea de către dvs. a Aplicației trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile App Store și puteți utiliza Aplicația numai pe un iPhone sau iPod pe care îl dețineți sau pe care îl controlați, în conformitate cu aceste condiții. În cazul în care Aplicația nu se conformează cu garanția stabilită aici, puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție pentru Aplicație. Apple va fi un terț beneficiar al acestui Acord, cu dreptul de a vă aplica acest Acord.

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat în toate privințele de legile statului Washington, fără a se ține cont de posibilitatea de alegere între legi sau de conflictul între legi. În cazul oricărei revendicări sau acțiuni din partea dvs. care decurge direct sau indirect din prezentul acord sau care are legătură cu aplicația, sunteți de acord în mod irevocabil să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor situate în King County, Washington. Renunțați la orice obiecții privind jurisdicția, locul de desfășurare sau forum de inconveniență pentru oricare dintre aceste instanțe care ar putea avea jurisdicție.

Confidențialitatea și protecția datelor

Asigurați-vă că ați citit cu atenție Declarația noastră de confidențialitate pentru a afla despre informațiile pe care I Am Sober le colectează prin intermediul Serviciilor și despre modul în care le prelucrăm.

Fără a limita termenii Declarației de confidențialitate I Am Sober, înțelegeți că I Am Sober nu garantează și nu poate garanta că utilizarea Serviciilor și/sau a informațiilor furnizate de dvs. prin intermediul Serviciilor va fi privată sau sigură. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege, I Am Sober nu este responsabil sau răspunzător față de dvs. pentru orice lipsă de confidențialitate sau securitate pe care o experimentați. Sunteți responsabil pentru utilizarea măsurilor de precauție și de securitate cele mai potrivite pentru situația dvs. și pentru utilizarea preconizată a Serviciilor. I Am Sober își rezervă dreptul în orice moment de a dezvălui orice informație pe care I Am Sober o consideră necesară pentru a satisface orice lege aplicabilă, reglementare, proces juridic sau solicitare guvernamentală sau pentru a proteja securitatea informațiilor cu caracter personal și a Serviciilor.

Drepturi de conținut

Vă păstrați drepturile asupra oricărui Conținut pe care îl trimiteți, publicați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciilor. Ceea ce este al dvs. este al dvs. - sunteți proprietarul Conținutului dvs.

Prin trimiterea, postarea sau afișarea Conținutului pe sau prin intermediul Serviciilor, ne acordați o licență mondială, neexclusivă, fără redevențe (cu dreptul de sublicență) de a utiliza, copia, reproduce, procesa, adapta, modifica, publica, transmite, afișa și distribui un astfel de Conținut în toate mediile sau metodele de distribuție cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior (pentru claritate, aceste drepturi includ, de exemplu, curatoria, transformarea și traducerea). Această licență ne autorizează să punem Conținutul dvs. la dispoziția restului lumii și să permitem altora să facă același lucru.

Declarați și garantați că dețineți sau ați obținut toate drepturile, licențele, consimțămintele, permisiunile, puterea și/sau autoritatea necesare pentru a acorda drepturile acordate prin prezenta pentru orice conținut pe care îl trimiteți, publicați sau afișați pe sau prin intermediul serviciilor. Sunteți de acord că un astfel de Conținut nu va conține materiale care fac obiectul drepturilor de autor sau al altor drepturi de proprietate, cu excepția cazului în care aveți permisiunea necesară sau aveți dreptul legal de a posta materialul și de a acorda I Am Sober licența descrisă mai sus.

I Am Sober este o aplicație gratuită care te ajută să recapeți controlul asupra vieții tale.