Włączanie biometrii

Jeśli masz model iPhone 5S lub nowszy, Twoje urządzenie powinno obsługiwać dane biometryczne. Oznacza to, że możesz odblokować urządzenie za pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy.

TouchID

Aby skonfigurować TouchID:

  1. Przejdź do ustawień aplikacji
  2. Idź do Touch ID & Kod dostępu, a następnie wprowadź hasło.
  3. Naciśnij pozycję Dodaj odcisk palca.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania TouchID, znajdziesz je na stronie pomocy Apple .

FaceID

Aby skonfigurować FaceID:

  1. Przejdź do ustawień aplikacji
  2. Idź do Face ID & Kod dostępu, a następnie wprowadź kod dostępu.
  3. Naciśnij pozycję ustaw Face ID.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania FaceID, możesz je znaleźć na stronie pomocy Apple .