Vilkår for bruk

Sist oppdatert 22. september 2022

Vilkår

Denne bruksvilkåravtalen og vår personvernerklæring (sammen disse "vilkårene") beskriver vilkårene og betingelsene som I Am Sober tilbyr deg tilgang til via nettstiden på iamsober.com ("nettsiden") eller vår iOS og Android applikasjoner ("appene") som disse vilkårene er knyttet til eller referert til (samlet "Tjenestene").

Før du får tilgang til og bruker tjenestene, må du lese disse vilkårene nøye fordi de utgjør en juridisk avtale mellom I Am Sober (Jeg Er Edru) og deg.

VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTENE BEKREFTER DU AT:

DU HAR LEST OG FORSTÅTT DISSE VILKÅRENE; DU VIL OVERHOLDE VILKÅRENE; OG DU ER ALDEREN FOR JURIDISK STORHET VED DITT BOSTED OG ELLERS JURIDISK KOMPETENT TIL Å INNGÅ KONTRAKTER.

Hvis du ikke godtar noen av disse Vilkårene, vennligst ikke bruk Tjenestene.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de legges ut på nettsiden. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle deg her om at det er oppdatert. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen utgjør din aksept av de endrede vilkårene. De endrede vilkårene erstatter alle tidligere versjoner av våre avtaler, merknader eller uttalelser om vilkårene.

Ikke et medisinsk utstyr

Tjenestene, inkludert all medisinsk relatert informasjon, er kun til informasjonsformål. I Am Sober (Jeg Er Edru) garanterer ikke behandling, terapi, medisinering, enhet, diagnose, handling, anbefaling eller strategi for noen forfatter eller annen person som er tilgjengelig gjennom tjenestene.

Vi kan heller ikke svare på medisinske spørsmål enten gjennom appene eller via e-post eller på andre måter.

I AM SOBER (JEG ER EDRU) TJENESTER ER KUN TIL INFORMASJONSFORMÅL OG ER IKKE MENT SOM EN ERSTATNING FOR, OG ERSTATTER HELLER IKKE, PROFESJONELL MEDISINSK RÅDGIVNING, DIAGNOSE ELLER BEHANDLING. IKKE SE BORT FRA, UNNGÅ ELLER FORSINKE Å FÅ MEDISINSK RÅDGIVNING FRA EN KVALIFISERT HELSEPERSONELL PÅ GRUNN AV NOE DU KANSKJE HAR LEST GJENNOM TJENESTENE. IKKE BRUK TJENESTENE TIL AKUTTMEDISINSKE BEHOV. HVIS DU OPPLEVER EN MEDISINSK NØDSSITUASJON, RING UMIDDELBART HELSEPERSONELL OG 113.

Nøyaktighet av materialer

Materialene som vises på Tjenestene, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Vi garanterer ikke at noe av materialene på nettsiden eller appene er nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte. Vi kan gjøre endringer i materialene som finnes på tjenestene når som helst uten varsel. Men vi forplikter oss ikke til å oppdatere materialene.

Eksterne lenker

Tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider og tjenester, inkludert sosiale medier (samlet kalt «Tilknyttede Tjenester»). Tilknyttede Tjenester er ikke under kontroll av I Am Sober (Jeg Er Edru) og I Am Sober (Jeg Er Edru) er ikke ansvarlig for Tilknyttede Tjenester» eller for informasjon eller materialer om eller noen form for overføring mottatt fra noen Tilknyttede Tjeneste. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke godkjenning fra I Am Sober(Jeg Er Edru) fra den Tilknyttede Tjenesten eller noen tilknytning til operatørene av den Tilknyttede Tjenesten. I Am Sober (Jeg Er Edru) undersøker, verifiserer eller overvåker ikke de Tilknyttede Tjenestene. I Am Sober (Jeg Er Edru) tilbyr lenker til Tilknyttede Tjenester kun for din bruker opplevelse. Du får tilgang til Tilknyttede Tjenester på egen risiko og underlagt personvernreglene, vilkårene og betingelsene for bruk og andre juridiske bestemmelser som gjelder for de tilknyttede tjenestene.

Appoppdateringer

I Am Sober(Jeg Er Edru) kan fra tid til annen, etter eget valg, utvikle og gi oppdateringer for apper, som kan omfatte oppgraderinger, bug fixes, patches og andre feilrettinger og / eller nye funksjoner (samlet kalt "Oppdateringer"). Oppdateringer kan også endre eller slette i sin helhet visse funksjoner og funksjonalitet. Du samtykker i at I Am Sober (Jeg Er Edru) har ingen forpliktelse til å gi noen oppdateringer eller å fortsette å gi eller aktivere bestemte funksjoner eller funksjonalitet.

Basert på innstillingene for mobilenheten din, når den mobile enheten er koblet til Internett, vil enten: (a) Oppdateringene automatisk lastes ned og installeres; eller (b) du kan motta varsel om eller bli bedt om å laste ned og installere tilgjengelige Oppdateringer.

Last ned og installer alle oppdateringer nå. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at deler av Tjenestene ikke fungerer som de skal. Du samtykker videre i at alle Oppdateringer vil bli ansett som en del av Tjenestene og underlagt alle vilkår og betingelser i disse Vilkårene.

Bruk av tjenestene

Kvalifisering: Du må være myndig eller eldre på bostedet ditt for å kunne bruke Tjenestene. Ved å bruke tjenestene, bekrefter du til I Am Sober at du er minst myndighetsalderen på ditt bosted.

Ditt ansvar: Du kan bare bruke Tjenestene til lovlige formål. Du kan ikke bruke Tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke I Am Sobers (Jeg Er Edru) servere eller nettverk eller forstyrre andre parters bruk og glede av Tjenestene.

Du kan ikke prøve å få uautorisert tilgang til Tjenestene, andre brukeres Kontoer eller I Am Sobers (Jeg Er Edru) datasystemer eller nettverk gjennom hacking, passordutvinning eller andre måter. Uten å begrense noe av det foregående, godtar du at du ikke skal og du godtar å ikke oppmuntre eller tillate noen tredjepart til å:

  1. kopiere, modifisere, tilpasse, oversette, reversere, dekode eller på annen måte forsøke å utlede eller få tilgang til noen del av Tjenestene eller I Am Sober (Jeg Er Edru) innhold;
  2. bruke en robot, spider, søke-/gjenfinningsprogram på nettsiden eller annen automatisert enhet, prosess eller midler for å få tilgang til, hente, skrape eller indeksere deler av Tjenestene;
  3. leie, lease, låne ut, selge, sublicense, tildele, distribuere, publisere, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig Tjenestene (eller andre funksjoner eller funksjoner i Tjenestene) til en tredjepart av en eller annen grunn;
  4. formater eller ram inn en del av nettsidene som er en del av Tjenestene; Eller
  5. opprette mer enn én konto på automatiserte måter eller under falske påskudd.

Du er ene og ansvarlig for alle kostnader, gebyrer og andre kostnader knyttet til bruk av Tjenestene. Hvis du får tilgang til og bruker Tjenestene på smarttelefonen, nettbrettet eller andre mobile enheter, må du ha trådløs tjeneste via Wi-Fi eller en mobiltjenesteleverandør.

Ingen garantier

I Am Sober (Jeg Er Edru) garanterer at I Am Sober (Jeg Er Edru) har gyldig inngått disse Vilkårene og har den juridiske makt til å gjøre det. Du garanterer at du gyldig har inngått disse Vilkårene og har juridiske makt til å gjøre det. UNNTATT SOM UTTRYKKLIG LEVERT OVER, TJENESTENE LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" UTEN GARANTI FOR NOE SLIK, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. I Am Sober (Jeg Er Edru) avviser oss spesifikt alle garantier og vilkår av noe slag, inkludert underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel, ikke-krenkelse, frihet fra mangler, uavbrutt bruk og alle garantier som er underforstått fra enhver form for handel eller bruk av handel. I Am Sober (Jeg Er Edru) gir ingen garanti for nøyaktigheten, fullstendigheten, valutaen eller påliteligheten til noen av Tjenestene. I Am Sober (Jeg Er Edru) garanterer ikke at (i) Tjenestene vil oppfylle dine krav, (ii) driften av Tjenestene vil være uavbrutt eller virus- eller feilfri eller (iii) feil vil bli rettet. Eventuelle muntlige eller skriftlige råd gitt av I Am Sober (Jeg Er Edru) eller dets agenter skaper ikke og vil ikke gi noen garanti.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, NOE SOM BETYR AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DEG.

Ansvarsbegrensning

DIN BRUK AV TJENESTENE ER PÅ EGEN RISIKO.

I AM SOBER (JEG ER EDRU ) AVVISER ANSVAR, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT OG SVIE, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE, SELV OM I AM SOBER (JEG ER EDRU) HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TILLIT FRA NOEN PART PÅ NOE INNHOLD SOM ER OPPNÅDD GJENNOM BRUK AV TJENESTENE ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED FEIL ELLER UTELATELSER I, ELLER FORSINKELSER I OVERFØRING AV, INFORMASJON TIL ELLER FRA BRUKEREN, AVBRUDD I TELEKOMMUNIKASJONSFORBINDELSER TIL TJENESTENE ELLER VIRUSENE, ENTEN FORÅRSAKET HELT ELLER DELVIS AV UAKTSOMHET, GUDS HANDLINGER, KRIG, TERRORISME, TELEKOMMUNIKASJONSFEIL, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV, ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL TJENESTENE.

HVIS FRASKRIVELSENE AV GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRENSNINGER I DETTE AVSNITTET AV EN ELLER ANNEN GRUNN KAN IKKE KAN HÅNDHEVES, ER I AM SOBER (JEG ER EDRU) MAKSIMALE ANSVAR FOR ALLE TYPER SKADER HERUNDER, SKAL BEGRENSES TIL DET MINSTE AV DE TOTALE GEBYRENE DU BETALTE TIL I AM SOBER I LØPET AV DE SEKS (6) MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM GIR OPPHAV TIL ANSVARET OG $ 1000.

Ovennevnte ansvarsfraskrivelse gjelder ikke i det omfang det er forbudt av gjeldende lov.

Du erkjenner og godtar at de ovennevnte ansvarsbegrensningene, sammen med de andre bestemmelsene i disse vilkårene som begrenser ansvar, er viktige vilkår, og at I Am Sober (Jeg Er Edru) ikke ville være villig til å gi deg rettighetene som er angitt i disse Vilkårene, men for din avtale om de ovennevnte ansvarsbegrensningene.

HVIS DU ER BOSATT I CALIFORNIA, BRUKER DU DINE RETTIGHETER MED HENSYN TIL CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SIER "EN GENERELL UTGIVELSE STREKKER SEG IKKE TIL PÅSTANDER SOM KREDITOR IKKE VET ELLER MISTENKER Å EKSISTERE I HANS FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR UTGIVELSEN, SOM, HVIS KJENT AV HAM MÅ HA VESENTLIG PÅVIRKET HANS OPPGJØR MED DEBITOR."

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs I Am Sober (Jeg Er Edru) og tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter og rettighetshavere fra ethvert ansvar, inkludert kostnader, utgifter, kostnadene ved å håndheve enhver rett til skadesløsholdelse herunder og enhver forsikringsleverandør og advokathonorarer mot I Am Sober (Jeg Er Edru) av en tredjepart som oppstår som følge av eller er relatert til ditt brudd på disse vilkårene eller bruken av tjenestene. I Am Sober (Jeg Er Edru) forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll over enhver sak som er gjenstand for skadesløsholdelse herunder. Ingen forlik som påvirker rettighetene eller forpliktelsene til I Am Sober (Jeg Er Edru) kan gjøres uten I Am Sobers (Jeg Er Edru) skriftlige forhåndsgodkjenning.

I Am Sober (Jeg Er Edru) godtar å skadesløse deg for eventuelle direkte skader som du lider som følge av eller har sammenheng med en hvilken som helst sak, handling av en tredjepart i den grad slike direkte skader oppstår fra et krav om at din bruk av Tjenestene i samsvar med disse Vilkår krenker en tredjeparts amerikanske patent-, copyright- eller varemerkerett.

Elektronisk kontrakt

Din bekreftende handling ved å bruke og/eller registrere deg for Tjenestene utgjør ditt samtykke til å inngå avtaler med I Am Sober (Jeg Er Edru) elektronisk.

Geografiske begrensninger

Tjenestene er basert i staten Washington i USA. Du erkjenner at du kanskje ikke kan få tilgang til tjenestene utenfor USA, og at tilgang til dem er kanskje ikke lovlig av visse personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til Tjenestene fra utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde lokale lover.

Merk: Ved å godta disse Vilkårene, godtar du uttrykkelig at eventuelle krav eller handlinger som du ellers kan ha mot I Am Sober (Jeg Er Edru) i henhold til lovene i enhver jurisdiksjon utenfor USA herved fravikes, og at din eneste plassering og gjeldende lov for enhver tvist er i USA i henhold til vilkårene i avsnitt 13.

Apple inc.

Denne bestemmelsen gjelder bare med hensyn til versjonen av I Am Sober (Jeg Er Edru) App som brukes på enheter av Apple, Inc. Denne avtalen er en avtale mellom deg og I Am Sober (Jeg Er Edru). Apple har ikke noe ansvar for appen eller innholdet i appen, inkludert med hensyn til påstander om krenkelse av immaterielle rettigheter, produktansvar eller at appen ikke er i samsvar med gjeldende lov. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, gir Apple ingen garanti med hensyn til appen og har ingen forpliktelse til å gi støtte i forbindelse med appen. Alle krav i forbindelse med appen må rettes til oss og ikke til Apple. Din bruk av appen må være i samsvar med Vilkårene for Bruk av App Store, og du kan bare bruke appen på en iPhone eller iPod som du eier eller har tilatelse til å kontrollere som i henhold til slike vilkår. Hvis appen ikke overholder garantien som er angitt her, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen for appen til deg. Apple skal være en tredjepartsmottaker av denne avtalen med rett til å håndheve denne avtalen mot deg.

Gjeldende lov

Denne Avtalen skal styres på alle måter i henhold til lovene i staten Washington, eksklusive valg av lov eller lovkonfliktbestemmelser. I ethvert krav eller søksmål fra deg direkte eller indirekte som oppstår i henhold til denne Avtalen eller i forbindelse med søknaden, godtar du ugjenkallelig å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i King County, Washington. Du fraskriver deg eventuelle jurisdiksjonelle, lokale eller ubeleilige foruminnvendinger mot noen av disse domstolene som kan ha jurisdiksjon.

Datasikkerhet og Beskyttelse

Vennligst sørg for at du leser vår Personvernerklæring nøye for å lære om informasjonen som I Am Sober (Jeg Er Edru) samler inn gjennom Tjenestene og hvordan vi behandler den.

Uten å begrense vilkårene i I Am Sobers (Jeg Er Edru) personvernerklæring, forstår du at I Am Sober (Jeg Er Edr) ikke kan garantere at din bruk av Tjenestene og/ eller informasjonen som tilbys av deg gjennom tjenestene, vil være privat eller sikker. Med unntak av det som er pålagt ved lov, er I Am Sober (Jeg Er Edru) ikke ansvarlig overfor deg for mangel på personvern eller sikkerhet du måtte oppleve. Du er ansvarlig for å bruke forholdsregler og sikkerhetstiltak som passer best for din situasjon og tiltenkt bruk av Tjenestene. I Am Sober (Jeg Er Edru) forbeholder seg retten til å avsløre all informasjon som I Am Sober (Jeg Er Edru) anser nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lov, regulering, juridisk prosess eller statlig forespørsel eller beskytte sikkerheten til personopplysninger og tjenestene.

Innholdsrettigheter

Du beholder rettighetene dine til alt innhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenestene. Det som er ditt er ditt – du eier innholdet ditt.

Ved å sende inn, legge ut eller vise innhold på eller gjennom tjenestene, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens (med rett til å lisensiere) til å bruke, kopiere, reprodusere, behandle, tilpasse, modifisere, publisere, overføre , vise og distribuere slikt innhold i alle medier eller distribusjonsmetoder som nå er kjent eller senere utviklet (for klarhetens skyld inkluderer disse rettighetene for eksempel kurering, transformering og oversettelse). Denne lisensen gir oss tillatelse til å gjøre innholdet ditt tilgjengelig for resten av verden og la andre gjøre det samme.

Du representerer og garanterer at du har, eller har innhentet, alle rettigheter, lisenser, samtykker, tillatelser, makt og/eller autoritet som er nødvendig for å gi rettighetene gitt her for innhold som du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenestene. Du godtar at slikt innhold ikke vil inneholde materiale som er underlagt opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter, med mindre du har nødvendig tillatelse eller på annen måte er juridisk berettiget til å legge ut materialet og gi I Am Sober lisensen beskrevet ovenfor.

I Am Sober (Jeg Er Edru) er en gratis app som hjelper deg med å få litt kontroll tilbake i livet ditt