Szolgáltatás Feltételei

Utolsó frissítés szeptember 22, 2022

Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozatunk (együttesen a "Feltételek") leírják azokat a feltételeket, amelyek mellett az I Am Sober hozzáférést biztosít az iamsober.com webhelyhez (a „webhely”) vagy iOS és Android alkalmazásainkhoz ( az „alkalmazások”), amelyekre a jelen Feltételek hivatkoznak, vagy kapcsolódnak (együttesen a „Szolgáltatások”).

A Szolgáltatások elérése és használata előtt kérjük, figyelmesen olvasd el a jelen Feltételeket, mert jogi megállapodást képeznek az I Am Sober és Ön között.

A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL MEGERŐSÍTI, HOGY:

ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE EZEKET A FELTÉTELEKET; BETARTJAA A FELTÉTELEKET; ÉS LAKÓHELYÉNEK TÖRVÉNYE SZERINT NAGYKORÚ, ÉS EGYÉBKÉNT JOGILAG ALKALMAS A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE.

Ha nem fogadja el a jelen Feltételek bármelyikét, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a jelen feltételeket. A változtatások és pontosítások a weboldalon való közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre, akkor itt értesítünk a frissítésről, hogy tisztában legyen azzal, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, és milyen körülmények között használjuk fel és/vagy közöljük őket.

Nem orvosi eszköz

A Szolgáltatások, beleértve az összes orvosi vonatkozású információt is, csak tájékoztató jellegűek. Az I Am Sober nem vállal garanciát a Szolgáltatásokon keresztül elérhető szerzők vagy más személyek kezelésére, terápiájára, gyógyszerére, eszközére, diagnózisára, intézkedésére, ajánlására vagy stratégiájára.

Nem tudunk válaszolni semmilyen orvosi kérdésre sem az alkalmazásokon keresztül, sem e-mailben, sem más módon.

AZ I AM SOBER SZOLGÁLTATÁSOK KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁSI CÉLT SZOLGÁLNAK, NEM MINŐSÜLNEK SZAKMAI ORVOSI TANÁCSADÁSNAK, DIAGNOSZTIKÁNAK ILLETVE NEM VÁLTHATJA FEL ŐKET. NE HAGYJA KI, KERÜLJE, VAGY NE KÉSLELTESSEN ORVOSI TANÁCSOT KÉRNI CSAK AZÉRT MERT A SZOLGÁLTATÁSOK KERESZTÜL OLVASOTT VALAMIT. NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT SÜRGŐSSÉGI ORVOSI SZÜKSÉGLETEKRE. HA ORVOSI VÉSZHELYZET LÉP FEL, AZONNAL HÍVJON EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERT ÉS A 112-T.

Anyagok pontossága

A Szolgáltatásokban megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Nem garantáljuk, hogy a weboldalon vagy az alkalmazásban található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A Szolgáltatásokban található anyagokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Azonban nem vállalunk kötelezettséget az anyagok frissítésére.

Külső linkek

A Szolgáltatások hivatkozásokat tartalmazhatnak harmadik felek weboldalira és szolgáltatásaira, beleértve a közösségi médiát is (együttesen: „Kapcsolt szolgáltatások”). A Kapcsolt szolgáltatások nem tartoznak az I Am Sober ellenőrzése alá, és az I Am Sober nem vállal felelősséget a Kapcsolt szolgáltatásokért, illetve a Kapcsolt Szolgáltatásokon keresztül kapott információkért vagy anyagokért, illetve az onnan kapott továbbítások bármilyen formájáért. A hivatkozás feltüntetése nem jelenti azt, hogy az I Am Sober jóváhagyja a Kapcsolt szolgáltatást, illetve a Kapcsolt szolgáltatás üzemeltetőivel való bármilyen társulást. Az I Am Sober nem vizsgálja, ellenőrzi és nem figyeli a Kapcsolt szolgáltatásokat. Az I Am Sober kizárólag az Ön kényelmét szolgálja a Kapcsolt szolgáltatásokra mutató hivatkozásokkal. A Kapcsolt szolgáltatásokhoz saját felelősségére fér hozzá, a Kapcsolt szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatok, használati feltételek és egyéb jogi rendelkezések betartásával.

Alkalmazásfrissítések

Az I Am Sober időről időre saját belátása szerint fejleszthet és biztosíthat frissítéseket az Alkalmazásokhoz, amelyek magukban foglalhatnak frissítéseket, hibajavításokat, és egyéb javításokat és/vagy új funkciókat (együttesen "Frissítések"). A frissítések bizonyos funkciókat teljes egészükben módosíthatnak vagy törölhetnek. Ön elfogadja, hogy az I Am Sober nem köteles semmilyen Frissítést biztosítani, illetve továbbra is biztosítani vagy engedélyezni bizonyos funkciókat.

A mobileszköz beállításai alapján, ha mobileszköze csatlakozik az internethez, akkor: (a) a Frissítések automatikusan letöltésre és telepítésre kerülnek; vagy (b) értesítést kaphat az elérhető Frissítésekről, vagy felszólítást kaphat a frissítések letöltésére és telepítésére.

Kérjük, azonnal töltse le és telepítse az összes frissítést. Ha nem teszi meg, előfordulhat, hogy a Szolgáltatások egyes részei nem fognak megfelelően működni. Ön beleegyezik továbbá, hogy minden Frissítés a Szolgáltatások részét képezi és a jelen Feltételek minden feltétele vonatkozik.

A Szolgáltatások használata

Jogosultság: A Szolgáltatások használatához be kell töltenie a lakóhelye szerinti törvényes nagykorúságot vagy annál idősebbnekkell lennie. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti az I Am Sober felé, hogy lakóhelye szerint legalább nagykorú.

Az Ön kötelezettségei: A Szolgáltatásokat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja az I Am Sober szervereit vagy hálózatait, vagy megzavarhatja bármely más felet a Szolgáltatások használatában és élvezetében.

Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatásokhoz, más felhasználók fiókjaihoz vagy az I Am Sober számítógépes rendszereihez vagy hálózataihoz feltöréssel, jelszóbányászattal vagy bármilyen más módon. A fentiek korlátozása nélkül Ön elfogadja, hogy nem ösztönzi és nem engedi meg harmadik feleknek, hogy:

  1. másolják, módosítsák, adaptálni, lefordítsák, visszafejtsék, dekódolják vagy bármely más módon megkíséreljék a Szolgáltatások vagy az I Am Sober Tartalom bármely részének származtatását vagy hozzáférését;
  2. robotot, pókot, webhelykereső/visszakereső alkalmazást vagy más automatizált eszközt, folyamatot vagy eszközt használjanak a Szolgáltatások bármely részének eléréséhez, lekéréséhez, lekaparásához vagy indexeléséhez;
  3. a Szolgáltatásokat (vagy a Szolgáltatások bármely funkcióját) bármely harmadik fél számára bármilyen okból bérbe adják, lízingeljék, kölcsönözzék, eladják, allicencbe adják, kiosztják, terjesszék, közzétegyék, átruházzák vagy más módon elérhetővé tegyék;
  4. újraformázzák vagy bekeretezzék a Szolgáltatás részét képező weboldalak bármely részét; vagy
  5. egynél több Fiókot létrehozzanak automatizált eszközökkel, hamis vagy csalárd ürügyekkel.

Kizárólag Ön a felelős a Szolgáltatások használatával kapcsolatos minden díjért és egyéb költségért. Ha okostelefonján, táblagépén vagy más mobileszközén használja a szolgáltatásokat vezeték nélküli Wi-Fi-vel vagy más mobiladatot biztosító szolgáltatással kell rendelkeznie.

Nincs garancia

Az I Am Sober szavatolja, hogy az I Am Sober érvényesen csatlakozott a jelen Feltételekhez, és rendelkezik jogi felhatalmazással. Ön szavatolja, hogy érvényesen csatlakozott a jelen Feltételekhez, és rendelkezik az ehhez szükséges jogi felhatalmazással. KIFEJEZETT ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁSOK „ILYEN” ÁLLAPOTBAN ELÉRHETŐEK MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL. Az I Am Sober kifejezetten elhárít mindenféle garanciát és feltételt, beleértve az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, jogcímre, jogsértésre, hibáktól való mentességre, megszakítás nélküli használatra vonatkozó vélelmezett garanciát, valamint a termékek bármely kereskedéséből vagy használatából eredő minden garanciát. Az I Am Sober nem vállal garanciát a Szolgáltatások pontosságára, teljességére vagy megbízhatóságára vonatkozóan. Az I Am Sober nem garantálja, hogy (i) a Szolgáltatások megfelelnek az Ön követelményeinek, (ii) a Szolgáltatások működése zavartalan lesz, illetve vírus- vagy hibamentes lesz, vagy (iii) a hibákat kijavítják. Az I Am Sober által vagy képviselői által adott szóbeli vagy írásbeli tanácsok nem jelentenek garanciát.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLEMEZTETETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, AMI AZT JELENTI, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK EGYESE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE.

Felelősség korlátozása

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

AZ I AM SOBER KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS MÓDON ALAPUL, BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG, MÉG AKKOR IS, HA AZ I AM SOBER-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY FÉLNEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT TARTALOMRA VALÓ HAGYATKOZÁSÁT, VAGY AMELY A FELHASZNÁLÓNAK KÜLDÖTT VAGY TŐLE SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL, ILLETVE KÉSEDELMES TOVÁBBÍTÁSÁBÓL, A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ TÁVKÖZLÉSI KAPCSOLATOK MEGSZAKADÁSÁBÓL VAGY VÍRUSOKBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN GONDATLANSÁG, VIS MAIOR, HÁBORÚ, TERRORIZMUS, TÁVKÖZLÉSI HIBA, SZOLGÁLTATÁSOK ELLOPÁSA VAGY MEGSEMMISÍTÉSE, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS OKOZTA.

HA A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT GARANCIAVÁLLALÁSI KIZÁRÁSOK VAGY FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK BÁRMELY OKBÓL NEM ALKALMAZHATÓK VAGY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐK, AKKOR AZ I AM SOBER MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT BÁRMILYEN TÍPUSÚ KÁRÉRT AZ I AM SOBERNEK A FELELŐSSÉGET KIVÁLTÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAP SORÁN AZ ÖN ÁLTAL AZ I AM SOBERNEK FIZETETT TELJES DÍJ ÉS 1000 DOLLÁR KÖZÜL A KISEBBIK ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

A fenti felelősség kizárása nem vonatkozik a vonatkozó jogszabályok által tiltott mértékig.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felelősség fenti korlátozásai, valamint a jelen Feltételek egyéb, a felelősséget korlátozó rendelkezései alapvető feltételek, és hogy az I Am Sober nem lenne hajlandó megadni Önnek a jelen Feltételekben meghatározott jogokat, kivéve, ha beleegyezik a felelősség fenti korlátaiba.

HA ÖN KALIFORNIAI LAKOS, LEMOND JOGAIRÓL A KALIFORNIAI POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1542. SZAKASZA ALAPJÁN, AMELY KIMONDJA, HOGY "AZ ÁLTALÁNOS FELMENTÉS NEM TERJED KI AZOKRA A KÖVETELÉSEKRE, AMELYEKRŐL A HITELEZŐ A FELMENTÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN NEM TUD, VAGY NEM FELTÉTELEZI, HOGY A HITELEZŐ JAVÁRA FENNÁLLNAK, ÉS AMELYEK, HA TUDOTT VOLNA RÓLUK, LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLTÁK VOLNA AZ ADÓSSAL VALÓ MEGEGYEZÉSÉT.".

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és védi az I Am Sober-t és leányvállalatait, valamint megfelelő tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és engedélyeseit minden felelősséggel szemben, beleértve a költségeket, kiadásokat, a kártalanítási jog érvényesítésének költségeit, a biztosítási szolgáltatókat, valamint harmadik fél által az I Am Sober ellen felhozott ügyvédi díjakat, amelyek a jelen Feltételek Ön általi megsértéséből vagy a Szolgáltatások használatából erednek, vagy azzal kapcsolatosak. Az I Am Sober fenntartja a jogot, hogy saját költségén átvállalja a kártalanítás hatálya alá tartozó bármely ügy kizárólagos védelmét és irányítását. Az I Am Sober jogait vagy kötelezettségeit érintő egyezség nem köthető az I Am Sober előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

Az I Am Sober vállalja, hogy kártalanítja Önt minden olyan közvetlen kárért, amely egy harmadik fél által indított perből, keresetből vagy eljárásból ered, vagy ahhoz kapcsolódik, amennyiben az ilyen közvetlen kár abból az állításból ered, hogy a Szolgáltatásoknak a jelen Feltételekkel összhangban történő használata sérti egy harmadik fél amerikai szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogát.

Elektronikus szerződéskötés

A Szolgáltatások igénybevétele és/vagy az azokra való regisztráció az Ön beleegyezését jelenti az I Am Sober-rel való elektronikus szerződéskötéshez.

Földrajzi korlátozások

A szolgáltatások székhelye Egyesült Államokban, Washington államban található. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az Egyesült Államokon kívül nem tud hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, és előfordulhat, hogy az ezekhez való hozzáférés bizonyos személyek által vagy bizonyos országokban nem jogszerű. Ha az Egyesült Államokon kívülről éri el a Szolgáltatásokat, Ön felelős a helyi törvények betartásáért.

Megjegyzés: A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten elfogadja, hogy lemond minden olyan követeléséről vagy keresetéről, amelyet egyébként az I Am Soberrel szemben az Egyesült Államokon kívüli joghatóságok törvényei alapján támaszthatna, és hogy az Ön kizárólagos tartózkodási helye és az alkalmazandó jog bármely jogvita esetén az Egyesült Államokban van a 13. szakasz feltételeinek megfelelően.

Apple, Inc.

Ez a rendelkezés csak az I Am Sober App ("Alkalmazás") Apple, Inc. eszközein használt verziójára vonatkozik. Ez a megállapodás az Ön és az I Am Sober közötti megállapodása. Az Apple nem vállal felelősséget az Alkalmazásért vagy az Alkalmazás tartalmáért, beleértve a szellemi tulajdon megsértésével, a termékfelelősséggel vagy azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazás nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig az Apple nem vállal garanciát az Alkalmazásra, és nem köteles támogatást nyújtani az Alkalmazással kapcsolatban. Az Alkalmazással kapcsolatos összes követelésnek felénk kell irányulnia, nem pedig az Apple felé. Az Alkalmazás használatának meg kell felelnie az App Store Általános Szerződési Feltételeinek, és az Alkalmazást kizárólag az Ön tulajdonában lévő vagy általa felügyelt iPhone vagy iPod készüléken használhatja, a feltételeknek megfelelően. Abban az esetben, ha az Alkalmazás nem felel meg az itt meghatározott garanciális feltételeknek, értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti Önnek az Alkalmazás vételárát. Az Apple a jelen Megállapodás harmadik fél kedvezményezettje, aki jogosult a jelen Szerződés érvényesítésére Önnel szemben.

Irányadó jog

A jelen Megállapodásra minden tekintetben Washington állam törvényei irányadók, kivéve az állam jogválasztását vagy kollíziós rendelkezéseket. A jelen Szerződésből közvetlenül vagy közvetve felmerülő, vagy az Alkalmazáshoz kapcsolódó bármely követelésben vagy keresetben Ön visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy aláveti magát a washingtoni King County bíróságainak kizárólagos joghatóságának. Ön lemond minden joghatósággal, helyszínnel vagy kényelmetlen fórummal kapcsolatos kifogásról ezen bíróságok bármelyikével szemben, amelyek joghatósággal rendelkeznek.

Adatvédelem

Kérjük, feltétlenül olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megismerje milyen információkat gyűjt az I Am Sober a Szolgáltatásokon keresztül és azokat hogyan dolgozza fel.

Anélkül, hogy korlátozná az I Am Sober adatvédelmi nyilatkozatának feltételeit, Ön tudomásul veszi, hogy az I Am Sober nem garantálja és nem is tudja garantálni, hogy a Szolgáltatások és/vagy a Szolgáltatásokon keresztül Ön által biztosított információk biztonságban lesznek. Hacsak a törvény kifejezetten elő nem írja, az I Am Sober nem vállal felelősséget Önnel szemben a magánélet vagy a biztonság esetleges hiányosságaiért. Ön felelős azért, hogy az Ön helyzetének és a Szolgáltatások tervezett használatának leginkább megfelelő óvintézkedéseket és biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Az I Am Sober fenntartja a jogot arra, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amelyet az I Am Sober szükségesnek tart bármely vonatkozó törvény, szabályozás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, illetve a Személyes adatok és a Szolgáltatások biztonságának védelme érdekében.

Tartalmi jogok

Ön megtartja jogait minden olyan Tartalomhoz, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül küld, tesz közzé vagy jelenít meg. Ami az Öné, az az Öné - a Tartalma az Öné.

A Tartalomnak a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül történő beküldésével, közzétételével vagy megjelenítésével Ön világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk (az allicencbe adás jogával) az ilyen Tartalom felhasználására, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiában vagy terjesztési módszerrel (az egyértelműség kedvéért ezek a jogok magukban foglalják például a kurátori, átalakítási és fordítási jogokat). Ez a licenc feljogosít minket arra, hogy az Ön Tartalmát a világ többi része számára is elérhetővé tegyük, és hogy mások is megtehessék ugyanezt.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik, vagy megszerezte az összes jogot, licencet, hozzájárulást, engedélyt, meghatalmazást és/vagy felhatalmazást, amely szükséges az itt biztosított jogok megadásához az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalmak tekintetében. Ön vállalja, hogy az ilyen Tartalom nem tartalmaz szerzői vagy egyéb tulajdonjogok alá eső anyagot, kivéve, ha rendelkezik a szükséges engedéllyel, vagy egyébként jogszerűen jogosult az anyag közzétételére és az I Am Sober számára a fent leírt engedély megadására.

Az I Am Sober egy ingyenes alkalmazás, amely segít visszaszerezni az irányítást az életedben.