תנאי השירות

עודכן לאחרונה ב-22 בספטמבר 2022

תנאים

הסכם תנאי שימוש זה והצהרת הפרטיות שלנו (ביחד, "התנאים") מתארים את התנאים וההגבלות שבהם I Am Sober מציעה לכם גישה לאתר האינטרנט בכתובת iamsober.com (‘אתר האינטרנט‘) או לאפליקציות שלנו ב-iOS ואנדרואיד (‘האפליקציות‘) שאליהם תנאים אלו מקושרים או מוזכרים (ביחד "השירותים").

לפני השימוש בשירותים, אנא קראו את תנאים אלו בעיון, מכיוון שהם מהווים הסכם משפטי בין I Am Sober לביניכם.

על ידי השימוש בשירותים, אתם מאשרים כי:

קראתם והבנתם את תנאים אלו; אתם תצייתו לתנאים; ואתם לפחות בגיל הבגירות במקום מגוריכם וכשירים משפטית להיכנס לחוזים.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תשתמשו בשירותים.

שינויים

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאים אלו בכל עת. השינויים וההבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר האינטרנט. במידה ונבצע שינויים מהותיים, נודיע לכם כאן שהתנאים עודכנו. המשך השימוש שלכם בשירותים לאחר תאריך הכניסה לתוקף מהווה את הסכמתכם לתנאים המתוקנים. התנאים המתוקנים מחליפים את כל הגרסאות הקודמות של ההסכמים, ההודעות או ההצהרות שלנו לגבי התנאים.

לא מכשיר רפואי

השירותים, כולל כל המידע הקשור לרפואה, הם למטרות מידע בלבד. I Am Sober אינה מתחייבת או מבטיחה כל טיפול, תרופה, מכשיר, אבחון, פעולה, המלצה, או אסטרטגיה של כל מחבר או אדם אחר הזמינים דרך השירותים.

בנוסף, איננו יכולים לענות על אף שאלה הקשורה לרפואה, לא דרך האפליקציות, דוא"ל, או דרך כל אמצעי אחר.

השירותים של I Am Sober הם למטרות מידע בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי, אבחון או טיפול מקצועיים. אין להתעלם, להימנע או לעכב קבלת ייעוץ רפואי מנותן שירותי בריאות מוסמך בגלל משהו שאולי קראתם דרך השירותים. אין להשתמש בשירותים לצורכי חירום רפואיים. אם אתם חווים מצב חירום רפואי, התקשרו מיד למומחה רפואי ולמשטרה.

דיוק החומרים

החומרים המופיעים בשירותים עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. איננו מתחייבים כי כל החומרים באתר האינטרנט או באפליקציות מדויקים, שלמים או עדכניים. אנחנו עשויים לבצע שינויים בחומרים הכלולים בשירותים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, איננו מתחייבים לעדכן את החומרים.

קישורים חיצוניים

השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי, כולל מדיה חברתית (ביחד, "שירותים מקושרים"). שירותים מקושרים אינם תחת שליטתה של I Am Sober ו-I Am Sober אינה אחראית על שירותים מקושרים או על כל מידע או חומרים או כל צורה של העברת נתונים המתקבלים מכל שירות מקושר. הכללת קישור אינה מעידה על תמיכתה I Am Sober בשירות המקושר או בכל דבר הקשור למפעילי השירות המקושר. I Am Sober אינה חוקרת, מאמתת או מפקחת על השירותים המקושרים. I Am Sober מספקת קישורים לשירותים מקושרים לנוחיותכם בלבד. שימושכם בשירותים מקושרים נעשה באחריותכם בלבד ובכפוף למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש ותנאים משפטיים אחרים החלים על השירותים המקושרים.

עדכוני אפליקציה

I Am Sober עשויה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפתח ולספק עדכונים עבור אפליקציות, אשר עשויים לכלול שדרוגים, תיקוני באגים ותיקוני שגיאות נוספות ו/או מאפיינים חדשים (ביחד, "עדכונים"). עדכונים עשויים גם לשנות או למחוק לחלוטין מאפיינים מסוימים ופונקציונליות. אתם מסכימים שאין ל-I Am Sober שום מחויבות לספק עדכונים או להמשיך לספק או לאפשר מאפיינים מסוימים או פונקציונליות.

בהתבסס על הגדרות המכשיר הנייד שלכם, כאשר המכשיר הנייד שלכם מחובר לאינטרנט, אז או: (א) שהעדכונים יורדו ויותקנו באופן אוטומטי; או (ב) שתקבלו הודעה או תתבקשו להוריד ולהתקין עדכונים זמינים.

אנא הורידו והתקינו את כל העדכונים בהקדם האפשרי. אם לא תעשו זאת, ייתכן שחלקים מהשירותים לא יפעלו כראוי. כמו כן, אתם מסכימים כי כל העדכונים ייחשבו חלק מהשירותים ויהיו כפופים לכל התנאים וההגבלות של תנאים אלו.

שימוש בשירותים

זכאות: עליכם להיות בגיל הבגירות ומעלה במקום מגוריכם כדי להשתמש בשירותים. על ידי השימוש בשירותים, אתם מצהירים בפני I Am Sober שאתם לפחות בגיל הבגירות במקום מגוריכם.

תחומי האחריות שלכם: אתם רשאים להשתמש בשירותים למטרות חוקיות בלבד. אינכם רשאים להשתמש בשירותים בכל דרך אשר עלולה להזיק, להשבית, להעמיס יתר על המידה או לפגום את השרתים או הרשתות של I Am Sober או להפריע לשימוש ולהנאה מהשירותים של כל צד אחר.

אינכם רשאים לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות המחשב או הרשתות של I Am Sober באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או כל אמצעי אחר. מבלי להגביל שום דבר מהאמור לעיל, אתם מסכימים שלא תעשו זאת ואתם מסכימים לא לעודד או לאפשר לצד שלישי כלשהו:

  1. להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, להנדס לאחור, לפענח או לנסות בדרך אחרת להפיק או להשיג גישה לכל חלק מהשירותים או לתכנים של I Am Sober;
  2. להשתמש בכל סוג של רובוט, עכביש, יישום חיפוש/אחזור אתרים או כל מכשיר, תהליך או אמצעים אוטומטיים אחרים כדי להשיג גישה, לאחזר, לגרד או ליצור אינדקס של כל חלק מהשירותים;
  3. להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להעניק רישיון משנה, להקצות, להפיץ, לפרסם, להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת את השירותים (או כל מאפיין או פונקציונליות של השירותים) לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא;
  4. לפרמט מחדש או למסגר כל חלק מדפי האינטרנט המהווים חלק מהשירותים; או
  5. ליצור יותר מחשבון אחד באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא או הונאה.

אתם בלבד אחראים לכל החיובים, עמלות ועלויות אחרות הקשורות לשימוש בשירותים. אם אתם משתמשים בשירותים בסמארטפון, בטאבלט או במכשיר נייד אחר, חייב להיות לכם שירות אלחוטי דרך Wi-Fi או דרך ספק שירות סלולרי.

אי הכללת אחריות

I Am Sober מתחייבת כי I Am Sober נכנסה באופן חוקי לתנאים אלו וכי יש לה את הסמכות החוקית לעשות זאת. אתם מתחייבים שנכנסתם באופן חוקי לתנאים אלו וכי יש לכם את הסמכות החוקית לעשות זאת. למעט כפי שמצוין במפורש לעיל, השירותים ניתנים "כפי שהם" ו-"לפי זמינות" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. I Am Sober מתנערת במפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, לרבות כל אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת, אי הפרת זכויות, חופש מפגמים, שימוש ללא הפרעה וכל אחריות המשתמעת מכל מהלך של עסקה או שימוש במסחר. I Am Sober אינה מתחייבת לגבי הדיוק, השלמות, הנכונות, או המהימנות של אף חלק מהשירותים. I Am Sober אינה מתחייבת כי (א) השירותים יעמדו בדרישות שלכם, (ב) תפעול השירותים יהיה ללא הפרעות או נקי מווירוסים או תקלות או (ג) תקלות יתוקנו. כל ייעוץ בעל פה או בכתב הניתן על ידי I Am Sober או סוכניה אינו מהווה ולא ייצור בעתיד כל אחריות.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות משתמעת, מה שאומר שחלק מההחרגות שלעיל או כולן לא יחולו עליכם.

הגבלת אחריות

שימושכם בשירותים הוא באחריותכם בלבד.

I Am Sober מתנערת במפורש מאחריות מכל סוג שהוא, בין אם על בסיס חוזה, נזיקין, אחריות קפידה או אחרת, בגין נזק עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד הנובע או הקשור בכל דרך שהיא לשימוש בשירותים, גם אם I Am Sober ידעה על האפשרות של נזקים כאלה, לרבות, אך ללא הגבלה, הסתמכות של צד כלשהו על כל תוכן המושג באמצעות השימוש בשירותים או אשר נובע בקשר לטעויות או מחדלים בהעברת מידע אל המשתמש או ממנו, או לעיכובים בהעברתו, להפרעות בחיבורי תקשורת לשירותים או וירוסים, בין אם נגרמו באופן מלא או חלקי עקב רשלנות, מעשי אלוהים, מלחמה, טרור, כשל בתקשורת, גניבה או הרס של שירותים, או גישה בלתי מורשית לשירותים.

אם מסיבה כלשהי כתבי הויתור והשחרור מאחריות או הגבלות האחריות המפורטים בסעיף זה אינם ניתנים ליישום או אינם ניתנים לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי האחריות המרבית של I Am Sober בגין כל סוג של הנזקים שלהלן תוגבל לפחותה מבין העמלות ששולמו על ידיכם ל-I Am Sober במהלך ששת (6) החודשים שקדמו לאירוע אשר עורר את האחריות ו-1,000 דולר.

כתב הויתור והשחרור מאחריות הנ"ל לא יחול במידה האסורה על פי החוק החל.

אתם מאשרים ומסכימים כי הגבלות האחריות הנ"ל, יחד עם שאר ההוראות בתנאים אלו המגבילות אחריות, נחשבות תנאים חיוניים וכי I Am Sober לא תהיה מוכנה להעניק לכם את את הזכויות המפורטות בתנאים אלו אלא בהסכמתכם להגבלות האחריות הנ"ל.

אם אתם תושבי קליפורניה, אתם מוותרים על זכותכם ביחס לסעיף 1542 של התקנון האזרחי של קליפורניה, אשר אומר כי "פטור כללי אינו חל על טענות שהנושה או הצד הפוטר אינם יודעים עליהן או חושדים בקיומן לטובתו או לטובתה בעת מתן הפטור, אשר אילו הדבר היה ידוע לו או לה היה זה משפיע באופן מהותי על ההסדר שלו או שלה עם החייב או הצד המופטר."

שיפוי

אתם מסכימים להגן, לשפות ולפטור את I Am Sober ושותפיה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים ובעלי הרישיונות שלה מכל חבות שהיא, לרבות עלויות, הוצאות, עלויות אכיפת כל זכות לשיפוי שלהלן וכל שכר טרחת ספקי ביטוח ועורכי דין שהוגשו נגד I Am Sober על ידי צד שלישי כלשהו הנובעים או הקשורים להפרתכם של תנאים אלו או של השימוש בשירותים. I Am Sober שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקבל על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין הכפוף לשיפוי שלהלן. שום הסדר המשפיע על הזכויות או החובות של I Am Sober אינו יכול להיעשות מבלי אישור מראש ובכתב של I Am Sober.

I Am Sober מסכימה לשפות אתכם בגין כל נזק ישיר שנגרם לכם הנובע או אשר קשור לכל תביעה, פעולה משפטית על ידי צד שלישי במידה ונזקים ישירים כאלה נובעים מטענה שהשימוש שלכם בשירותים בהתאם לתנאים אלו מפר את זכות הפטנט, זכויות היוצרים, או זכות הסימן המסחרי של צד שלישי מסוים בארה"ב.

התקשרות אלקטרונית

פעולתכם של שימוש ו/או הרשמה לשירותים מהווה את הסכמתכם להתקשר בהסכמים עם I Am Sober בצורה אלקטרונית.

הגבלות גיאוגרפיות

השירותים ממוקמים במדינת וושינגטון שבארצות הברית. אתם מכירים בכך שייתכן כי לא תוכלו להשתמש בשירותים מחוץ לארצות הברית וכי השימוש בהם עלול להיות לא חוקי על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתם משתמשים בשירותים מחוץ לארצות הברית, אתם אחראים על ציות לחוקים המקומיים.

שימו לב: על ידי הסכמתכם לתנאים אלו, אתם מסכימים במפורש כי אתם מוותרים על כל תביעה או פעולה אחרת אשר עשויה להיות לכם נגד I Am Sober על פי החוקים של כל תחום שיפוט מחוץ לארצות הברית וכי מיקומכם היחיד והחוק היחיד החל על כל מחלוקת נמצאים בארצות הברית לפי תנאי סעיף 13.

Apple בע"מ

הוראה זו חלה רק לגבי הגרסה של אפליקציית I Am Sober (”האפליקציה”) הנמצאת בשימוש במכשירים של Apple בע"מ. הסכם זה הוא הסכם ביניכם לבין I Am Sober. ל-Apple אין שום אחריות לאפליקציה או לתוכן של האפליקציה, לרבות בגין טענות של הפרת קניין רוחני, אחריות מוצר או שהאפליקציה אינה תואמת את החוק החל. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Apple אינה מספקת שום אחריות לגבי האפליקציה ואין לה שום מחויבות לספק תמיכה בקשר לאפליקציה. את כל התביעות הקשורות לאפליקציה יש להפנות אלינו ולא ל-Apple. שימושכם באפליקציה חייב להיות בהתאם לתנאי השירות של ה-App Store, ואתם רשאים להשתמש באפליקציה רק ב-iPhone או ב-iPod שבבעלותכם או בשליטתכם, כפי שמותר בתנאים אלו. במקרה בו האפליקציה לא תעמוד באחריות המפורטת כאן, אתם רשאים להודיע על כך ל-Apple, ו-Apple תחזיר לכם את מחיר הרכישה של האפליקציה. Apple תהיה צד שלישי בהסכם זה עם הזכות לאכוף את הסכם זה נגדכם.

חוק מסדיר

הסכם זה יהיה כפוף מכל הבחינות לחוקי מדינת וושינגטון, למעט ברירת הדין או הוראות סתירת החוקים שלה. בכל תביעה או פעולה מצידכם במישרין או בעקיפין הנובעת במסגרת הסכם זה או הקשורה לאפליקציה, אתם מסכימים באופן בלתי חוזר להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים במחוז קינג, וושינגטון. אתם מוותרים על כל התנגדות שיפוטית, התנגדות למקום המשפט, או טענת פורום לא נאות לכל אחד מבתי המשפט שעשויה להיות להם סמכות שיפוט.

פרטיות והגנה על נתונים

אנא הקפידו לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו כדי ללמוד על המידע אשר I Am Sober אוספת באמצעות השירותים וכיצד אנחנו מעבדים אותו.

מבלי להגביל את התנאים של הצהרת הפרטיות של I Am Sober, אתם מבינים כי I Am Sober אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב ששימושכם בשירותים ו/או במידע המסופק לכם דרך השירותים יהיה פרטי או מאובטח. למעט כפי שנדרש במפורש בחוק, I Am Sober אינה אחראית כלפיכם בגין כל חוסר פרטיות או אבטחה שאתם עלולים לחוות. אתם אחראים להשתמש באמצעי הזהירות והאבטחה המתאימים ביותר למצבכם ולשימושכם המיועד בשירותים. I Am Sober שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בכל עת כל מידע ש-I Am Sober רואה לנכון כדי לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית או כדי להגן על אבטחת המידע האישי והשירותים.

זכויות תוכן

אתם שומרים את זכויותיכם על כל תוכן שאתם שולחים, מפרסמים או מציגים בשירותים או באמצעותם. מה ששלכם שלכם - אתם הבעלים של התוכן שלכם.

על ידי שליחת, פרסום או הצגת תוכן בשירותים או באמצעותם, אתם מעניקים לנו רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים (עם הזכות לרישיון משנה) להשתמש, להעתיק, לשכפל, לעבד, להתאים, לשנות, לפרסם, להעביר, להציג ולהפיץ תוכן כזה בכל מדיה או שיטות הפצה המוכרות כעת או שפותחו מאוחר יותר (למען הבהירות, זכויות אלה כוללות, למשל, אגירה, שינוי ותרגום). רישיון זה מאשר לנו להפוך את התוכן שלכם לזמין לשאר העולם ולתת לאחרים לעשות את אותו הדבר.

אתם מצהירים ומתחייבים שיש לך, או השגתם, את כל הזכויות, הרישיונות, ההסכמות, ההרשאות, הכוח ו/או הסמכות הדרושים להענקת הזכויות הניתנות כאן עבור כל תוכן שאתם שולחים, מפרסמים או מציגים בשירותים או באמצעותם. אתם מסכימים שתוכן כזה לא יכיל חומר הכפוף לזכויות יוצרים או לזכויות קנייניות אחרות, אלא אם יש לכם הרשאה נדרשת או אם אתם זכאים בדרך אחרת לפרסם את החומר ולהעניק ל-I Am Sober את הרישיון המתואר לעיל.

I Am Sober היא אפליקציה חינמית שעוזרת לכם להשיג בחזרה קצת שליטה בחיים שלכם.