Όροι Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση 22 Σεπτεμβρίου 2022

Όροι

Η παρούσα Συμφωνία Όρων Χρήσης και η Δήλωση Απορρήτου (μαζί, οι "Όροι") περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το I Am Sober σας προσφέρει πρόσβαση στον ιστότοπο iamsober.com (ο "ιστότοπος") ή στις εφαρμογές iOS και Android (οι "εφαρμογές"), στις οποίες οι παρόντες Όροι συνδέονται ή αναφέρονται (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες").

Πριν αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, διότι αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ του I Am Sober και εσάς.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΒΕΒΑΙΏΝΕΤΕ ΌΤΙ:

ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ, ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ- ΚΑΙ ΕΊΣΤΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΕΝΉΛΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΤΌΠΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΆ ΝΟΜΙΚΆ ΙΚΑΝΌΣ ΝΑ ΣΥΝΆΠΤΕΤΕ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές και οι διευκρινίσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε εδώ ότι έχει ενημερωθεί. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. Οι τροποποιημένοι Όροι αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των συμφωνιών μας, τις ανακοινώσεις ή τις δηλώσεις σχετικά με τους Όρους.

Δεν είναι ιατρική συσκευή

Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιατρικών πληροφοριών, προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το I Am Sober δεν εγγυάται ούτε εγγυάται οποιαδήποτε θεραπεία, θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, συσκευή, διάγνωση, ενέργεια, σύσταση ή στρατηγική οποιουδήποτε συγγραφέα ή άλλου προσώπου που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών.

Επίσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ιατρική είτε μέσω των εφαρμογών είτε μέσω email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ I AM SOBER ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΟΎΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ, ΔΙΆΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΊΑ. ΜΗΝ ΑΓΝΟΉΣΕΤΕ, ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΤΕ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΑΠΌ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΠΆΡΟΧΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΚΆΠΟΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΑΤΕ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ. ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΤΕ ΕΠΕΊΓΟΝ ΙΑΤΡΙΚΌ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ, ΚΑΛΈΣΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΈΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 911.

Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα ή τις εφαρμογές της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση για την επικαιροποίηση του υλικού.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συλλογικά, "Συνδεδεμένες Υπηρεσίες"). Οι Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της I Am Sober και η I Am Sober δεν είναι υπεύθυνη για τις Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό ή οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε Διασυνδεδεμένη Υπηρεσία. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την I Am Sober της Συνδεδεμένης Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους φορείς εκμετάλλευσης της Συνδεδεμένης Υπηρεσίας. Η I Am Sober δεν ερευνά, δεν επαληθεύει ούτε παρακολουθεί τις Συνδεδεμένες Υπηρεσίες. Η I Am Sober παρέχει συνδέσμους προς τις Συνδεδεμένες Υπηρεσίες μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Έχετε πρόσβαση στις Συνδεδεμένες Υπηρεσίες με δική σας ευθύνη και με την επιφύλαξη των πολιτικών απορρήτου, των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και άλλων νομικών διατάξεων που ισχύουν για τις Συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

Ενημερώσεις εφαρμογών

Η I Am Sober μπορεί κατά καιρούς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναπτύσσει και να παρέχει ενημερώσεις για τις Εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, επιδιορθώσεις και άλλες διορθώσεις σφαλμάτων ή/και νέες λειτουργίες (συλλογικά, "Ενημερώσεις"). Οι ενημερώσεις ενδέχεται επίσης να τροποποιούν ή να διαγράφουν στο σύνολό τους ορισμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Συμφωνείτε ότι η I Am Sober δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε Ενημερώσεις ή να συνεχίσει να παρέχει ή να ενεργοποιεί οποιαδήποτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες.

Με βάση τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, τότε είτε: (α) οι Ενημερώσεις θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν αυτόματα είτε (β) ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ή να σας ζητηθεί να λάβετε και να εγκαταστήσετε τις διαθέσιμες Ενημερώσεις.

Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε αμέσως όλες τις ενημερώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, τμήματα των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι όλες οι Ενημερώσεις θα θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και θα υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Χρήση των υπηρεσιών

Επιλεξιμότητα: Πρέπει να έχετε ενηλικιωθεί ή να έχετε υπερβεί το όριο ηλικίας στον τόπο διαμονής σας για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε στο I Am Sober ότι είστε τουλάχιστον ενήλικοι στον τόπο διαμονής σας.

Οι ευθύνες σας: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να υποβαθμίσει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της I Am Sober ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες, στους Λογαριασμούς άλλων χρηστών ή στα συστήματα υπολογιστών ή στα δίκτυα της I Am Sober μέσω hacking, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Χωρίς να περιορίζεται κανένα από τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι δεν πρέπει και συμφωνείτε να μην ενθαρρύνετε ή επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να:

  1. αντιγράψετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, αντιστρέψετε, αποκωδικοποιήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρήσετε να αντλήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου I Am Sober,
  2. να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης/ανάκτησης ιστοσελίδων ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση, ανάκτηση, απόσπαση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών,
  3. να νοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, παραχωρήσετε, εκχωρήσετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε τις Υπηρεσίες (ή οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή λειτουργίες των Υπηρεσιών) σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε λόγο,
  4. να αναδιαμορφώσετε ή να πλαισιώσετε οποιοδήποτε τμήμα των ιστοσελίδων που αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών, ή
  5. να δημιουργήσετε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή ή δόλια προσχήματα.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τέλη και άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μέσω smartphone, tablet ή άλλης κινητής συσκευής, πρέπει να έχετε ασύρματη υπηρεσία μέσω Wi-Fi ή συμμετέχοντος παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Το I Am Sober εγγυάται ότι το I Am Sober έχει συνάψει έγκυρα τους παρόντες Όρους και έχει τη νόμιμη εξουσία να το πράξει. Εγγυάστε ότι έχετε συνάψει έγκυρα τους παρόντες Όρους και έχετε τη νόμιμη εξουσία να το πράξετε. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΠΑΡΑΠΆΝΩ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΉ. Η I Am Sober αποποιείται ρητά κάθε είδους εγγύηση και όρο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, μη παραβίασης, απαλλαγής από ελαττώματα, αδιάλειπτης χρήσης και κάθε εγγύησης που προκύπτει από οποιαδήποτε συναλλακτική συνήθεια ή χρήση του εμπορίου. Το I Am Sober δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες. Η I Am Sober δεν εγγυάται ότι (i) οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, (ii) η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς ιούς ή σφάλματα ή (iii) τα σφάλματα θα διορθώνονται. Οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή συμβουλή που παρέχεται από την I Am Sober ή τους αντιπροσώπους της δεν δημιουργεί και δεν θα δημιουργεί καμία εγγύηση.

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΠΡΆΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ Ή ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ.

Περιορισμός της ευθύνης

Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ.

Η I AM SOBER ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΡΗΤΆ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΆΛΛΗ ΑΙΤΊΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΈΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ Ή ΕΙΔΙΚΉ ΖΗΜΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η I AM SOBER ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ, ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ, ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΙΟΎΣ, ΕΊΤΕ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΕΝ ΌΛΩ ΕΊΤΕ ΕΝ ΜΈΡΕΙ ΑΠΌ ΑΜΈΛΕΙΑ, ΘΕΟΜΗΝΊΕΣ, ΠΌΛΕΜΟ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ, ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ, ΚΛΟΠΉ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ.

ΕΆΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΦΆΡΜΟΣΤΕΣ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΈΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ, ΤΌΤΕ Η ΜΈΓΙΣΤΗ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ I AM SOBER ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ ΖΗΜΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ ΠΟΣΌ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΑΜΟΙΒΏΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΑΤΕ ΣΤΗΝ I AM SOBER ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΝΤΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΌΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 1.000 ΔΟΛΑΡΊΩΝ.

Η παραπάνω αποποίηση ευθύνης δεν θα ισχύει στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης, μαζί με τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων που περιορίζουν την ευθύνη, είναι ουσιώδεις όροι και ότι το I Am Sober δεν θα ήταν πρόθυμο να σας παραχωρήσει τα δικαιώματα που ορίζονται στους παρόντες Όρους, αν δεν συμφωνούσατε με τους παραπάνω περιορισμούς ευθύνης.

ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΚΆΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΙΤΕΊΣΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΌΤΙ "Η ΓΕΝΙΚΉ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΔΕΝ ΕΚΤΕΊΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΠΙΣΤΩΤΉΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΕΙ Ή ΥΠΟΨΙΆΖΕΤΑΙ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΥΠΈΡ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ, ΑΝ ΤΙΣ ΓΝΏΡΙΖΕ, ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΊΧΑΝ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΟΥΣΙΩΔΏΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΉ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΈΤΗ".

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την I Am Sober και τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αδειούχους από οποιαδήποτε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των δαπανών, των εξόδων για την επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν και οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και των αμοιβών δικηγόρων που επιβάλλονται κατά της I Am Sober από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτει ή σχετίζεται με την παραβίαση των παρόντων Όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η I Am Sober διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν. Κανένας διακανονισμός που επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της I Am Sober δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της I Am Sober.

Το I Am Sober συμφωνεί να σας αποζημιώσει για τυχόν άμεσες ζημίες που θα υποστείτε λόγω ή σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία από τρίτο μέρος, στο βαθμό που οι εν λόγω άμεσες ζημίες προκύπτουν από ισχυρισμό ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παραβιάζει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος τρίτου μέρους στις ΗΠΑ.

Ηλεκτρονικές συμβάσεις

Η θετική σας πράξη της χρήσης ή/και της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες συνιστά τη συγκατάθεσή σας να συνάπτετε συμφωνίες με το I Am Sober ηλεκτρονικά.

Γεωγραφικοί περιορισμοί

Οι Υπηρεσίες εδρεύουν στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η πρόσβαση σε αυτές ενδέχεται να μην είναι νόμιμη από ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Σημείωση: Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ρητά ότι παραιτείστε από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αγωγές που θα μπορούσατε διαφορετικά να έχετε κατά του I Am Sober σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η μόνη τοποθεσία και το εφαρμοστέο δίκαιο για οποιαδήποτε διαφορά είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 13.

Apple, Inc.

Η παρούσα διάταξη ισχύει μόνο για την έκδοση της εφαρμογής I Am Sober ("Εφαρμογή") που χρησιμοποιείται σε συσκευές της Apple, Inc. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί συμφωνία μεταξύ εσάς και του I Am Sober. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για την Εφαρμογή ή το περιεχόμενο της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας, ευθύνης προϊόντος ή ότι η Εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την Εφαρμογή και δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη σχετικά με την Εφαρμογή. Όλες οι αξιώσεις σχετικά με την Εφαρμογή πρέπει να απευθύνονται σε εμάς και όχι στην Apple. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Όρους χρήσης του App Store και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μόνο σε iPhone ή iPod που έχετε στην κατοχή σας ή που ελέγχετε, όπως επιτρέπεται από τους εν λόγω όρους. Σε περίπτωση που η Εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με την εγγύηση που αναφέρεται στο παρόν, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα σας επιστρέψει την τιμή αγοράς της Εφαρμογής. Η Apple θα είναι τρίτος δικαιούχος της παρούσας Συμφωνίας και θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει την παρούσα Συμφωνία εναντίον σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, εξαιρουμένων των διατάξεων περί επιλογής νόμου ή σύγκρουσης νόμων. Σε οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια εκ μέρους σας που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζεται με την Εφαρμογή, συμφωνείτε αμετάκλητα να υπαχθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία King της Ουάσινγκτον. Παραιτείστε από οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία, τον τόπο διεξαγωγής ή το ακατάλληλο δικαστήριο σε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαστήρια που ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία.

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τη Δήλωση Απορρήτου μας για να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που συλλέγει το I Am Sober μέσω των Υπηρεσιών και για τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε.

Χωρίς να περιορίζετε τους όρους της Δήλωσης απορρήτου του I Am Sober, κατανοείτε ότι το I Am Sober δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση των Υπηρεσιών ή/και οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών θα είναι ιδιωτικές ή ασφαλείς. Εκτός εάν απαιτείται ρητά από το νόμο, η I Am Sober δεν είναι υπεύθυνη ή υπόχρεη απέναντί σας για οποιαδήποτε έλλειψη ιδιωτικότητας ή ασφάλειας που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των προφυλάξεων και των μέτρων ασφαλείας που είναι τα καταλληλότερα για τη δική σας κατάσταση και την προβλεπόμενη χρήση των Υπηρεσιών. Η I Am Sober διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες που η I Am Sober κρίνει απαραίτητες για την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος ή για την προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών Πληροφοριών και των Υπηρεσιών.

Δικαιώματα περιεχομένου

Διατηρείτε τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών. Ό,τι είναι δικό σας είναι δικό σας - το Περιεχόμενό σας είναι δικό σας.

Με την υποβολή, ανάρτηση ή προβολή Περιεχομένου στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή και διανομή του εν λόγω Περιεχομένου σε όλα τα μέσα ή μεθόδους διανομής που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα (για λόγους σαφήνειας, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επιμέλεια, το μετασχηματισμό και τη μετάφραση). Αυτή η άδεια μάς επιτρέπει να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας στον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέπουμε σε άλλους να κάνουν το ίδιο.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε ή έχετε αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συγκαταθέσεις, τις άδειες, την εξουσία ή/και την εξουσιοδότηση που απαιτούνται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται με την παρούσα για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Συμφωνείτε ότι το εν λόγω Περιεχόμενο δεν θα περιέχει υλικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκτός εάν έχετε την απαραίτητη άδεια ή έχετε άλλως το νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε το υλικό και να παραχωρήσετε στο I Am Sober την άδεια που περιγράφεται παραπάνω.

Το I Am Sober είναι μια δωρεάν εφαρμογή που σας βοηθά να αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο της ζωής σας.