Συμμόρφωση GDPR

Τελευταία ενημέρωση 4 Σεπτεμβρίου, 2019


Ο ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι μια σημαντική νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει και να ενοποιήσει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

Το I Am Sober δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

Έχουμε λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να συμμορφωθούμε:

  • Εξετάστε διεξοδικά πώς επηρεάζεται το I Am Sober από τον GDPR - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  • Εκπαιδεύστε όλο το προσωπικό σχετικά με τον ΓΚΠΔ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  • Επανεγγραφή της Πολιτικής Απορρήτου μας για να εξηγήσουμε με σαφήνεια το ρόλο μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  • Διερευνήστε όλους τους συνεργάτες του I Am Sober για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται επίσης με τον GDPR - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  • Πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στις εσωτερικές μας διαδικασίες και διεργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  • Κοινοποιήστε την πλήρη συμμόρφωση - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Μπορείτε να διαβάσετε πώς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα τα δεδομένα στην πολιτική απορρήτου μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τον GDPR, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@iamsober.com.

Το I Am Sober είναι μια δωρεάν εφαρμογή που σας βοηθά να αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο της ζωής σας.