Servicevilkår

Sidst opdateret 22. september 2022

Vilkår

Denne aftale om brugsbetingelser og vores databeskyttelseserklæring (tilsammen; disse "Vilkår") beskriver de vilkår og betingelser, gennem hvilke I Am Sober giver dig adgang til hjemmesiden iamsober.com ('hjemmesiden'), eller vores iOS og Android applikationer ('apps'), som disse Vilkår er linket til eller henvist til (tilsammen; "Tjenesterne").

Før du får adgang til og bruger tjenesterne, skal du læse disse vilkår omhyggeligt, fordi de udgør en juridisk aftale mellem I Am Sober og dig.

VED AT FÅ ADGANG TIL OG BRUGE TJENESTERNE BEKRÆFTER DU, AT:

DU HAR LÆST OG FORSTÅET DISSE VILKÅR; DU KOMMER TIL AT OVERHOLDE VILKÅRENE; OG DU ER MINDST MYNDIGHEDSALDEREN I DIT OPHOLDSLAND, OG ER ELLERS JURIDISK KOMPETENT TIL AT INDGÅ I KONTRAKTER.

Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår, så skal du ikke bruge tjenesterne.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. Ændringer og afklaringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, underretter vi dig her om, at de er blevet opdaterede. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af de ændrede vilkår. De ændrede vilkår erstatter alle tidligere versioner af vores aftaler, meddelelser eller erklæringer om vilkår.

Ikke medicinsk udstyr

Tjenesterne, inklusive alle medicinsk relaterede oplysninger, er kun til informationsformål. I Am Sober garanterer ikke nogen behandling, terapi, medicin, enhed, diagnose, handling, anbefaling eller strategi fra nogen forfatter eller anden person, der er tilgængelig via tjenesterne.

Vi kan heller ikke besvare medicinske spørgsmål, hverken via apps, e-mail eller andre midler.

JEG ER SOBER-TJENESTERNE ER KUN TIL INFORMATIONSFORMÅL, OG ER IKKE BEREGNET SOM ERSTATNING FOR PROFESSIONEL LÆGERÅDGIVNING, DIAGNOSTICERING ELLER BEHANDLING. TILSIDESÆT, UNDGÅ ELLER FORSINK IKKE PROFESSIONEL RÅDGIVNING FRA EN KVALIFICERET SUNDHEDSLEVERANDØR, PÅ GRUND AF NOGET, DU MULIGVIS HAR LÆST GENNEM TJENESTERNE. BRUG IKKE TJENESTERNE TIL NØDSITUATIONER. HVIS DU OPLEVER ET MEDICINSK NØDSTILFÆLDE, SÅ RING MED DET SAMME TIL EN SUNDHEDSBEHANDLER SAMT 112.

Indholdets nøjagtighed

Indholdet, der vises på tjenesterne, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Vi garanterer ikke, at noget af indholdet på dets websted eller apps er nøjagtige, komplette eller kontemporære. Vi kan foretage indholdsændringer i tjenesterne til enhver tid, uden varsel. Vi forpligter os dog ikke til at opdatere indholdet.

Eksterne links

Tjenesterne kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester, herunder sociale medier (samlet kaldet "sammenkædede tjenester"). Tilknyttede tjenester er ikke under kontrol af I Am Sober, og I Am Sober er ikke ansvarlig for Linked Services eller for nogen information eller materiale om eller nogen form for transmission modtaget fra enhver Linked Service. Inkluderingen af et link betyder ikke, at I Am Sober er godkendt af den tilknyttede tjeneste eller nogen tilknytning til operatørerne af den tilknyttede tjeneste. I Am Sober undersøger, verificerer eller overvåger ikke de tilknyttede tjenester. I Am Sober giver kun links til Linked Services for din bekvemmelighed. Du tilgår de tilknyttede tjenester på eget ansvar, og er underlagt de fortrolighedspolitikker, vilkår og betingelser for brug og andre juridiske bestemmelser, der gælder for de tilknyttede tjenester.

Appopdateringer

I Am Sober kan fra tid til anden, efter eget skøn, udvikle og levere opdateringer til Apps, som kan omfatte opgraderinger, fejlrettelser, programrettelser og andre fejlkorrektioner og / eller nye funktioner (samlet "Opdateringer"). Opdateringer kan også ændre eller slette visse funktioner og funktionaliteter i deres helhed. Du accepterer, at I Am Sober ikke er forpligtet til at levere opdateringer eller fortsætte med at levere eller aktivere bestemt indhold eller funktioner.

Når din mobile enhed er forbundet til internettet, baseret på dine mobilenhedsindstillinger, så vælg enten: (a) opdateringerne downloades og installeres automatisk; eller (b) du modtager muligvis besked om eller bliver bedt om at downloade og installere tilgængelige opdateringer.

Download og installer straks alle opdateringer. Hvis du ikke gør det, fungerer dele af tjenesterne muligvis ikke korrekt. Du accepterer endvidere, at alle opdateringer betragtes som en del af tjenesterne og er underlagt alle vilkår og betingelser inden for disse brugsbetingelser og servicevilkår.

Brug af tjenesterne

Berettigelse: Du skal være nået myndighedsalderen eller ældre i dit opholdsland, for at bruge tjenesterne. Ved at bruge tjenesterne, viser du over for I Am Sober, at du er mindst nået myndighedsalderen for dit opholdsland.

Dit ansvar: Du må kun bruge tjenesterne til lovlige formål. Du må ikke bruge tjenesterne på nogen måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe I Am Sobers servere eller netværk eller forstyrre nogen anden parts brug og glæde af tjenesterne.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til tjenesterne, andre brugeres konti eller I Am Sobers computersystemer eller netværk gennem hacking, password mining eller andre måder. Uden at begrænse noget af det foregående, accepterer du at du ikke kommer til, og accepterer at du ikke tilskynder eller tillader nogen tredjepart at:

  1. kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, reverse engineer, afkode eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til nogen del af tjenesterne eller I Am Sober-indhold;
  2. bruge enhver robot, spider, webstedsøgning / informationssøgningsprogram, eller anden automatiseret enhed, proces eller måde at få adgang til, hente, skrabe eller indeksere enhver del af tjenesterne;
  3. leje, lease, låne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, offentliggøre, overføre eller på anden måde stille tjenesterne (eller enhver funktion eller ethvert komponent i tjenesterne) til rådighed for enhver tredjepart for enhver årsag;
  4. reformatere eller indramme en del af de websider, der er en del af tjenesterne; eller
  5. oprette mere end en konto på automatiseret vis eller under falske eller bedrageriske foregivelser.

Du er eneansvarlig for alle gebyrer, udgifter og andre omkostninger i forbindelse med brugen af tjenesterne. Hvis du får adgang til og bruger tjenesterne på din smartphone, tablet eller anden mobilenhed, skal du have trådløs service via Wi-Fi eller en deltagende mobiludbyder.

Ingen garantier

I Am Sober garanterer, at I Am Sober på gyldig vis har accepteret disse Vilkår, og har den juridiske beføjelse til at gøre det. Du garanterer, at du på gyldig vis har accepteret disse vilkår og har den juridiske beføjelse til at gøre det. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT UDSIGES OVENFOR, SÅ TILBYDES TJENESTERNE "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE" UDEN ENHVER FORM FOR GARANTI, LIGEGYLDIGT OM DISSE ER UNDERFORSTÅEDE ELLER TYDELIGE. I Am Sober fraskriver sig specifikt alle garantier og betingelser af enhver art, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel, ikke-krænkelse, frihed fra mangler, uafbrudt brug og alle garantier, der er underforstået fra enhver form for handel eller brug af handel. I Am Sober giver ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, valutaen eller pålideligheden af nogen af tjenesterne. I Am Sober garanterer ikke, at (i) tjenesterne opfylder dine krav, (ii) drift af tjenesterne vil være uafbrudt eller virus- eller fejlfri, eller (iii) fejl vil blive rettet. Enhver mundtlig eller skriftlig rådgivning leveret af I Am Sober eller dens agenter skaber ikke og vil ikke skabe nogen garanti.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIERS UDELUKKELSE, HVILKET BETYDER AT NOGLE ELLER ALLE DE OVENNÆVNTE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

DIN BRUG AF TJENESTERNE SKER PÅ EGET ANSVAR.

I AM SOBER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ALT ANSVAR, OM DET END ER KONTRAKTUELT BASERET, OBLIGATIONSRETMÆSSIGT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER LIGNENDE, FOR ENHVER INDIREKTE, TILFÆLDIG, KONSEKVENTIEL ELLER SÆRLIGE SKADER SOM HIDRØRER FRA, ELLER PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE ER FORBUNDET MED ADGANGEN TIL, ELLER BRUGEN AF TJENESTERNE. DETTE GÆLDER SELV HVIS I AM SOBER ER BLEVET FORTALT OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER OPSTÅR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) AT STOLE PÅ ENHVER PART ELLER ETHVERT INDHOLDSSEGMENT, SOM ER OPNÅET VIA BRUG AF TJENESTERNE, ELLER SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED FEJLTAGELSER ELLER UDELADELSER I, ELLER TRANSMISSIONSFORSINKELSER. DERNÆST OMHANDLER DET INFORMATION TIL ELLER FRA BRUGEREN, AFBRYDELSER INDEN FOR TELEKOMMUNIKATIONSFORBINDELSER TIL TJENESTERNE, ELLER VIRA, OM END DE ER FORÅRSAGET HELT ELLER DELVIST AF UAGTSOMHED, GUDDOMMELIGE HANDLINGER, KRIG, TERRORISME, TELEKOMMUNIKATIONSFEJL, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE AF, ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL TJENESTERNE.

HVIS, AF DEN ENE ELLER ANDEN GRUND, GARANTIERNES ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE SOM FREMFØRES INDEN FOR DENNE SEKTION ER UANVENDELIGE ELLER UHÅNDHÆVELIGE GRUNDET ENHVER ÅRSAG, SÅ SKAL I AM SOBER'S MAKSIMALE ANSVAR FOR ENHVER TYPE SKADE HERUNDER BEGRÆNSES TIL MINDRE END BRUTTOUDGIFTERNE DER BETALES AF DIG TIL I AM SOBER, UNDER DE SEKS (6) FOREGÅENDE MÅNEDER, INDEN HÆNDELSEN, SOM OPLØFTER ANSVARET SAMT $1,000.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse er ikke anvendt i det omfang, den er forbudt af gældende lovgivning.

Du anerkender og accepterer, at ovennævnte ansvarsbegrænsninger sammen med de øvrige bestemmelser i disse Vilkår, der begrænser ansvar, er væsentlige vilkår. Du anerkender og accepterer dernæst at I Am Sober er ikke villig til at give dig de rettigheder, der er angivet i disse vilkår, ud over din accept af de ovennævnte ansvarsbegrænsninger.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I CALIFORNIEN, GIVER DU AFKALD PÅ DINE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL CALIFORNIENS CIVILLOV §1542, HVOR DER STÅR "EN GENEREL UDGIVELSE OMFATTER IKKE KRAV, SOM KREDITOREN IKKE KENDER ELLER HAR MISTANKE OM EKSISTERER TIL HANS FORDEL PÅ TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSEN AF FRIGIVELSEN, SOM, HVIS DET VIDES AF HAM, SKAL HAVE PÅVIRKET HANS FORLIG MED DEBITOREN VÆSENTLIGT."

Skadesløsholdelse

Du accepterer at du skal forsvare, skadesløsgøre og sørge for at I Am Sober samt tilknyttede selskaber og deres respektive ledelse, direktører, ansatte, agenter og licenshavere ikke holdes ansvarlige for ethvert ansvar inklusive omkostninger, udgifter, omkostningerne ved håndhævelse af enhver ret til erstatning herunder og enhver forsikringsudbyder og advokatsalær mod I Am Sober af en tredjepart, der stammer fra eller er relateret til din overtrædelse af disse Vilkår eller brug af Tjenesterne. I Am Sober forbeholder sig retten til, for egen regning, at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert emne, der er underlagt skadesløsholdelse i henhold hertil. Intet forlig, der påvirker rettighederne eller forpligtelserne for I Am Sober, kan foretages uden I Am Sober's forudgående skriftlige godkendelse.

I Am Sober indvilliger i at skadesløsgøre dig for eventuelle direkte skader, du lider, som følge af eller som er forbundet med enhver sag eller handling fra en tredjepart, i det omfang at sådanne direkte skader skyldes en hævdelse om, at din brug af tjenesterne er i overensstemmelse med disse Vilkår, krænker en tredjeparts amerikanske patent-, copyright- eller varemærkeret.

Elektronisk entreprenørvirksomhed

Din bekræftende handling med at bruge og / eller registrere dig til tjenesterne, udgør dit samtykke til at indgå aftaler med I Am Sober på elektronisk vis.

Geografiske begrænsninger

Tjenesterne er baseret i staten Washington i USA. Du anerkender, at du muligvis ikke kan få adgang til tjenesterne uden for USA, og at adgang hertil muligvis ikke er lovlig af visse personer eller i visse lande. Hvis du får adgang til tjenesterne uden for USA, er du ansvarlig for overholdelsen af lokale love.

Bemærk: Ved at acceptere disse vilkår accepterer du eksplicit, at alle krav eller handlinger, som du ellers måtte have over for I Am Sober i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiktion uden for USA, hermed fraviges, og at din eneste placering og gældende lov for enhver disput er i USA i henhold til vilkårene i afsnit 13.

Apple, Inc.

Denne bestemmelse gælder kun for versionen af I Am Sober App ("App"), der bruges på enheder fra Apple, Inc. Denne aftale er en aftale mellem dig og I Am Sober. Apple har intet ansvar for appen eller indholdet af appen, herunder påstande om krænkelse af intellektuel ejendomsret, produktansvar, eller at appen ikke overholder gældende lovgivning. I det maksimale omfang det er tilladt, i henhold til gældende lovgivning, giver Apple ingen garanti med hensyn til appen og er ikke forpligtet til at yde support med hensyn til appen. Alle krav vedrørende appen skal rettes til os, og ikke til Apple. Din brug af appen skal være i overensstemmelse med App Store-servicevilkår, og du må kun bruge appen på en iPhone eller iPod du ejer eller kontrollerer, som tilladt i henhold til sådanne vilkår. I tilfælde af at appen ikke overholder garantien der er beskrevet heri, kan du give Apple besked, og Apple vil herefter refundere købsprisen for appen til dig. Apple er en tredjepartsmodtager af denne aftale, med rettigheden til at håndhæve denne aftale over for dig.

Lovvalg

Denne aftale styres i alle henseender i henhold til lovgivningen i staten Washington, og dennes eksklusive valg af lovgivning eller lovvalgsbestemmelser. I henhold til ethvert krav eller enhver handling fra dig direkte eller indirekte, der opstår i henhold til denne aftale eller relateret til applikationen, accepterer du uigenkaldeligt at underordne dig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i King County, Washington. Du giver afkald på enhver jurisdiktion, ethvert mødested eller ubekvemme forumindvendinger mod nogen af disse domstole, der muligvis besidder jurisdiktion.

Beskyttelse af personoplysninger og privatliv

Sørg for, at du læser vores fortrolighedserklæring nøje, for at lære om de oplysninger, som I Am Sober indsamler gennem tjenesterne, og hvordan vi behandler dem.

Uden at begrænse vilkårene i I Am Sobers fortrolighedserklæring forstår du, at I Am Sober ikke kan garantere, at din brug af tjenesterne og / eller de oplysninger, du leverer gennem tjenesterne, er private eller sikre. Medmindre det udtrykkeligt kræves i loven, er I Am Sober ikke ansvarlig eller forpligtet over for dig, hvad angår potentielt manglende privatliv eller sikkerhed, du muligvis oplever. Du er ansvarlig for at bruge de forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, der er bedst egnede til din situation og din tilsigtede brug af tjenesterne. I Am Sober forbeholder sig til enhver tid retten til at videregive enhver information, som I Am Sober finder nødvendig for at tilfredsstille enhver gældende lov, regulering, juridisk proces eller regeringsanmodning, eller beskytte de personlige oplysninger og tjenesternes sikkerhed.

Indholdsrettigheder

Du bevarer dine rettigheder til alt indhold, som du sender, lægger op eller viser på eller via tjenesterne. Det, der er dit, er dit - du ejer dit indhold.

Ved at indsende, offentliggøre eller vise indhold på eller via tjenesterne giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, kopiere, reproducere, bearbejde, tilpasse, ændre, offentliggøre, overføre, vise og distribuere sådant indhold via alle medier eller distributionsmetoder, der er kendt eller senere udviklet (for klarhedens skyld omfatter disse rettigheder f.eks. kuratering, transformation og oversættelse). Denne licens giver os tilladelse til at gøre dit indhold tilgængeligt for resten af verden og til at lade andre gøre det samme.

Du repræsenterer og garanterer, at du har eller har opnået alle rettigheder, licenser, samtykker, tilladelser, beføjelser og/eller autoriteter, der er nødvendige for at give de rettigheder, der gives heri til enhver slags indhold, som du indsender, offentliggør eller viser på eller via tjenesterne. Du samtykker, at sådant indhold ikke indeholder materiale, der er omfattet af ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du har den nødvendige tilladelse eller på anden måde er juridisk berettiget til at distribuere materialet og give I Am Sober den ovenfor beskrevne licens.

I Am Sober er en gratis app, der hjælper dig med at få styr på dit liv igen.